Trettonde söndagen under året

 2 juli - 8 juli  - De välkomnande Kristus
"Den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig." Är det inte ett underbart uttalande att höra, men mycket svårt att verkligen tro. Jesus identifierar sig helt med oss ​​i all vår svaghet och mänsklighet. Vår trosuppgift är att identifiera oss fullständigt med honom. Och vi gör det genom kärlek. När vi idag tittar på församlingen som samlar sig för eukaristin ser vi helt vanliga människor av alla slag. Den djupaste verkligheten av det vi ser är att vi är Kristi levande närvaro. När vi tittar på våra hem och familjer ser vi personer som lever helt vanliga liv som består av glädje och kamp, och ändå är hemmet för var och en av oss en plats där Kristus lever på grund av oss. Och när vi tittar på våra gifta par ser vi kvinnor och män som har lovat varandra trohet, men som ofta behandlar sitt äktenskap som bara en annan del av deras liv. Äktenskapets sakrament är ett av de bästa sätten som Kristus återlöser världen idag.
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du kallar dina barn att gå i Kristi ljus.
Frigör oss från mörkret
Och behåll vårt äktenskap i utstrålningen av din sanning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre Gud, genom vårt äktenskaps sakrament
ger du oss kraft genom din nåd.
Låt vår kärlek till varandra
hjälpa oss att troget tjäna dig .
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls/nattbön tillsammans
Herre, låt vår kärlek i äktenskapet  och vårt liv tillsammans
ge oss del i ditt liv
och hjälp oss att föra din kärlek vidare till världen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Planera en speciell dag i veckan bara för att vara tillsammans på tu man hand.
Vad skulle du personligen vilja göra under den dagen?
För andra: Hur kan du hjälpa till att få turister/besökare att känna sig välkomna i din församling under sommaren?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter