Artonde och nittonde söndagen under året

Kära vänner,
Bifogat  finns Ständig böns nyhetsbrev för två veckort - och jag har  varit noga med att bifoga dem den här veckan !! Jag kommer till Fatima på torsdag morgon och kommer inte vara tillbaka  förrän till den 10:de, så jag skickar dem för  två veckor framåt. Jag kommer att be för er i Fatima, att Gud, genom vår moder Marias förböner fortsätter att välsigna er och er familj och dina vänner. Vänligen be för mig och alla dem som jag kommer att vara tillsammans med  under den här tiden.
Johnny

6 - 12 augusti - Stå upp och var inte rädd
"När de (lärjungarna) höjde sina ögon såg de ingen annan, utan bara Jesus. Så mycket av det som vi känner oss trygga med, verkar falla ihop runt omkring oss idag. Vissa äktenskap slutar med skilsmässa, och familjer slits ifrån varandra Kyrkan verkar förlora många av sina unga människor och även  många som inte är så unga; Samhället förändras i snabb takt, och inte alltid till det bättre. Många människor är rädda för framtiden. Och ändå säger Jesus till oss "var inte rädda". Han berättar inte för oss att inte vara rädda men snarare att inte leva fängslad av rädsla. Utmaningen är att gifta par ska leva ut sin kärlek till varandra så fullt ut som möjligt. Det kommer att ge hopp till många andra. Den utmaningen är också riktad till varje familj, att de  ska bygga upp sitt hem som en plats där var och en verkligen kan känna sig hemma. Det kommer att göra skillnad för många andra. Självklart är utmaningen också att varje församling ska förnya sitt engagemang för att representera Kristi närvaro genom evangeliets glädje levd som en församling av tro, hopp och kärlek.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader, du stärker vår tro och vår kärlek
Genom att bekräfta dina profeters vittnesmål
Och visa oss dina älskade döttrar och söners härliget.
När vi lyssnar på din Sons röst
hjälp oss som ett par att bli arvingar till det eviga livet tillsammans med honom
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Barmhärtig Herre, gör dina gåvor heliga i oss.
Låt vår andlig uppoffring av vår  kärlek i äktenskapet
göra oss till en evig gåva till Dig.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Kvälls/nattbön tillsammans
Herre, du ger oss styrkan i det nya livet
genom vår dagliga kärlek till  varandra i äktenskapet.
Skydda oss med din kärlek
och förbered oss ​​för evig återlösning.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilken tid kommer du att avsätta till varandra den här veckan?
För andra: Tänk på en grupp som arbetar för dem som lider av hungersnöd. Hur kan du stödja den gruppen denna vecka? www.continuousprayer.net

***
13-19 augusti - Jag är mod
Jesus sade till sina lärjungar: "Var vid gott mod; det är jag, var inte förskräckta. "Skräck identifieras i skrifterna som livets och kärlekens enda största fiende. Det påverkar allt vi gör och allt vi hoppas på. Mod är å andra sidan en av de egenskaper som vi mest behöver utveckla om vi ska leva och älska och hoppas fullt ut. Det krävs mod för att någon kvinna och man ska lova sin kärlek för resten av sitt liv i äktenskapet. Det krävs ännu mer mod att leva ut det  helt och hållet. Det krävs mod av föräldrar att ha barn och ännu mer för att fostra dem  till att  bli människor fulla av hopp och förtroende. Och det kräver mod att tro på Kristus och att leva den tron ​​i vardagen. Denna typ av mod för det bästa  i våra liv innebär att man fattar beslut som är till fördel för dem vi håller kära. Dessa beslut kan ofta innebära att vi förnekar saker för oss själv för ett större gott. De kan också innebära att man går emot den norm som finns runt omkring oss
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig och evigt levande Gud,
Din ande gjorde oss till dina barn,
trygga med att kalla dig fader.
Föröka din Ande inom oss och i vårt äktenskap
och för oss ​​till det utlovade landet.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön under på dagen när vi är skilda åt
Maktens gud,
givare av alla de gåvor vi äger,
acceptera gåvan av vår kärlek till varandra
Och gör vårt äktenskap till ett  sakramentet för vår frälsning.
Detta ber vigenom Kristus, vår Herre.

Kvälls/nattbön tillsammans
Herre, låt din kärlek till oss,
föra oss till frälsningen,
och håll oss trogna till ditt sannings ljus.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Känner du någonsin tagen för givet av din fru/make? Om så är fallet, hur kan du prata om det den här veckan?
För andra: Tänk på en grupp som arbetar för dem som är separerade eller skilda. Hur kan du stödja den gruppen denna vecka?

www.continuousprayer.net

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter