Fjärde advent

Till Colettes blogg»

Kära vänner,
 Äntligen har vi kommit till jul! Jag hoppas att advent har varit en bra förberedelsetid för er inför jul och vidare in i nyåret. Jag önskar er, din familj och alla dina nära och kära en fröjdefull jul. Må guds välsignelser vara med er genom hela 2018. Ni är i mina böner. Var vänliga och be också för mig.
Johnny

 24-30 december - Guds förbundsark
"Var hälsad du högt benådade! Herren är med dig.» "Ängeln sade dessa ord till Maria, Jesu Moder och vår Moder. Men de är också adresserade till var och en av oss som har det underbara privilegiet att känna Jesus genom vårt dop. De har en mycket speciell betydelse för de par som är privilegierade att ha varandra och att vara förenade i äktenskapets sakrament. Under den här julveckan, tänk på allt gott som finns i din kärleksrelation, och hur gynnad du är att ha den här personen som din fru/make. Var också medveten om allt det goda i var och en av dina barn och hur privilegierade du är att ha dem. När du firar eukaristin under den här veckan, gör en särskild insats för att uppskatta människorna i din församling, och var medveten om att din kärlek gör Kristus närvarande
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Morgonbön, när vi vaknar
Herre, fyll våra hjärtan med din kärlek.
När du uppenbarades din sons ankomst
i vårt kött för oss genom en ängel,
led oss ​​som ett par genom hans lidande och död
till hans uppståndelses ära.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, må din Andes kraft
som helgade Maria, din sons mor
göra vår kärlek till varandra helig i vårt äktenskap.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Kvälls/nattbön tillsammans
Herre, låt oss växa i tro och kärlek,
när som julen närmar sig.
Må vi fira Kristi ankomst, vår Frälsare
med glädje och fröjd i vårt äktenskap och familj.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan ni  se till att få egen tid för er som ett par på juldagen och de andra helgdagarna?
För andra: Är det någon som ni som ett par ska göra en särskild ansträngning för att kontakta under jul? Hur kan ni göra det?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter