Andra söndagen under året


Colettes blogg
Ständig Bön för Äktenskap och Familj
Varma hälsningar
Collette»

Kära vänner,

Jultiden är verkligen över nu när vi går in i tiden med söndagarna" under året", innan vi snart kommer till fastan och påsk. Jag hoppas att det har varit en mycket fin jul för er. Det var den verkligen för mig. Må detta år 2018 fyllas med Guds välsignelser för er och alla era nära och kära.
 
Jag har lagt till en ny sida till Bön för äktenskap och familjeliv, den här veckan. Den kommer att inkluderas varje vecka från och med nu. Det är helt enkelt en ett förslag för hur detta kan användas som en plan för gifta par att leva och växa i sina äktenskap vecka för vecka. Det innehåller också statistik som är betydelsefull för oss alla i hur vi uppmuntrar andra par att arbeta med sina äktenskap. Jag välkomnar din respons på den här sidan.
Ni  är i mina böner varje vecka. Var vänliga och be för mig också. Må Gud välsigna oss alla rikligt i veckan framåt.
Johnny.

14-14 januari -  Att svara på Guds kallelse
Lärjungarna frågade Jesus "var bor du?" Han svarade "kom och se". En av de vackraste trossanningar finns i det löfte som Jesus gav till oss "där två eller tre är församlade i mitt namn, är jag där med dem". Det är ett svar till oss alla  på lärjungarnas fråga. Jesus lever i vårt samhälle tillsammans med oss på grund av vårt dop. Han bor i varje gift par på grund av sakramentet de delar. Han bor i varje hem på grund av den kärlek som förbinder dem till varandra som föräldrar med barn, som systrar och bröder. Vår församlings betydelse är att det inte bara är en plats där vi tillber utan det  är en plats där Kristus är verkligt närvarande  i vår värld, men vi kommer bara att se honom på alla dessa speciella platser i den mån vi svarar på hans uppmaning att älska Gud med hela vårt hjärta och att älska varandra som han älskar oss.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader i himmelem och på jorden,
Hör våra böner som ett gift par
och visa oss vägen till fred i världen.
Detta ber vi genom Jesus, vår Herre

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Fader, låt oss fira din kärleksgåva
med vördnad och entusiasm.
Må du fortsätta med Kristi återlösningsverk,
genom kärleken vårt äktenskaps sakrament.
Detta ber vi genom Jesus, vår Herre

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, du föder oss varje dag med din kärleks gåvor.
Fyll oss med din Ande i vårt äktenskap
och gör oss i till ett i fred och kärlek.
Detta ber vi genom Jesus, vår Herre

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt kan du överraska din fru / make i din kärlek den här veckan?
För andra: Finns det någon i ditt liv som du har svårt att lyssna på? Hur kan du ändra i förhållande till den personen den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter