Femte och sjätte söndagen i fastan

Kära vänner, 
Tack för att ni bad för mig förra veckan när jag genomförde församlingsuppdraget, tillsammans med Clare Gilmore, i Glenavy & Killead församling som ligger nära Belfast. Tack Gud, det var en stark trosupplevelse  ​​i en församlingsgemenskap och det ingav också ett stort hopp för oss alla. Jag ber om era böner igen för det uppdrag som jag kommer att leda den 17 till 25 mars, den här gången tillsammans med Maureen Flanagan, i Kilcar, Co. Donegal. Gode Gud, vi ber att det också kommer att gå bra för alla där och för oss själva.

På grund av detta uppdrag skickar jag er nyhetsbladet för de kommande två veckorna, eftersom jag är ganska säker på att jag inte kommer att ha internetuppkoppling där jag ska bo! Ni kommer också att vara i mina böner under denna tid och jag kommer att ta kontakt med er igen i Stilla veckan.  Må Gud välsigna er under tiden och alla era nära och kära.
Johnny

18-18 mars, Vår förlåtande Gud
"Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv".  Vid första anblicken är  det svårt att ta emot dessa ord från Kristus i denna söndags evangelium . Men det är Guds visdom och vi måste lyssna på den. Det handlar verkligen om våra prioriteringar. Om våra prioriteringar bara handlar om här och nu och vår egen tillfredsställelse, kommer vi att förlora allt. Om vi ​​ställer in vårt sikte på vad Gud vill med oss, kommer vi att få mycket mer än vad vi någonsin kan föreställa oss. Vad Gud vill med oss är kärlek, fred, glädje, frihet, och ett  fullkomligt liv – och allt detta kan bara uppnås genom att vi ger oss helt till varandra. Äktenskapet och familjelivet är de två stora skolorna för att lära sig självutgivande. I äktenskapet måste varje person medvetet välja vad som är bra och bäst för sina liv tillsammans. I familjelivet måste föräldrarna ständigt ge av sig själva. Det är så människor växer till mognad.

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, hjälp oss att bli lika Kristus, din Son,
som älskade världen och dog för vår frälsnings skull.
Uppmuntra oss i vårt äktenskap genom hans kärlek,
vägled oss genom hans exempel.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Allsmäktig Gud låt vår kärlek till varandra
ge oss lycka i detta liv som ett par,
låt det föra med sig dina speciella välsignelser till vår familj och vänner,
och led oss ​​närmare dig till evigt liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre

Kvälls och nattbön tillsammans
Allsmäktige Fader låt oss alltid få vara ett med din Son, Jesus Kristus.
Låt oss ge ära till ditt namn och ge hopp till vår värld, genom vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Avsluta meningen: ”Jag gillar det bäst när du ....” Få den andre att le ofta den här veckan.
För andra: Känner du till någon som nyligen har lämnats ensam? Hur kan trösta den personen den här veckan?

***

25-31 mars , Stilla veckan
Stilla veckan är den mest heliga tid för oss som Kristi efterföljare. Det är den veckan då fastans botgöring bör utövas på ett alldeles särskilt, sätt genom att personligen ta tid, i familjen och i församlingen att färdas tillsammans med Jesus mot sin död på korset och bortom detta livet. Hållpunkterna på hans färd är: Palmsöndagen: från att bli firade till att bli bortglömd; Skärtorsdag: från att ge sig till sina lärjungar i eukaristin, till att bli förnekad av dem på långfredag: från att överlämna sig till Guds vilja, till att även överges av Gud i döden; Påskafton; från fullständig tomhet i döden till nytt liv. Under Stilla veckan färdas vi genom  alla dessa platser med Jesus så att han kan ge oss nytt liv och hopp.
DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige, evigt levande Gud, du har gett mänskligheten Jesus Kristus,
vår Frälsare som en modell för ödmjukhet.
Han uppfyllde Din vilja genom att bli kött
och ger sitt liv på korset.
Hjälp oss såsom ett par att vittna om dig,
genom att följa hans lidande exempel,
och gör oss värdiga att få del i hans uppståndelse.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Fader, låt Jesu din Sons lidande och död,
göra oss värdiga inför dig.
Genom vår kärlek till varandra kan vi lära känna
och förstå din barmhärtighet och kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, din sons död ger oss hopp och stärker vår tro.
Låt hans uppståndelse ge oss uthållighet i vår kärlek
och led oss ​​genom vårt äktenskap till frälsning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan ni tillbringa mer tid med varandra den här veckan för att komma ihåg och återuppleva speciella händelser som ni har haft i ert äktenskap?
För andra: Kan du i veckan besöka någon som är hemma eller på sjukhus?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter