Andra påsksöndagen

Colettes blogg»
Kära vänner!

Hälsningar från ett soligt, duggregnande, Donegal!! Trots allt regn är det bra att få vara här hos min familj i några dagar. Jag tänker på er och ber för er. Jag har bifogat mitt bidrag för den andra påsksöndagen. Jag hoppas det kommer att ge er glädje. Var säker på att jag ska be för er under näst kommande vecka att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära med frid och glädje under denna påsktid. Be också för mig.
Johnny 

 8 - 14 april,  Min Herre och min Gud
Jesus sade: " Frid vare med er, såsom Fadern har sänt mig så sänder jag er." Vi är alla väldigt bekanta idag med idén om fredsprocesser - i Nordirland, Mellanöstern och så vidare. Jesus behöver att vi engagerar oss i fredsprocesser i våra förhållande till varandra så att vi kan vara hans lärjungar och sanna vittnen om hans uppståndelse. Vi behöver först och främst lägga bort alla massförstörelsevapen som kritik, ilska, känslokyla, själviskhet etc. Vi måste istället sätta in Guds Andes egenskaper, nämligen kärlek, glädje, frid, tålamod etc. Den här veckan bör vi öva oss i dessa egenskaper i våra hem som hustru och man, som föräldrar och familj. Vi måste också träna på dem när vi bygger vår församling till Guds ära.
 DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R


Morgonbön, när vi vaknar
Barmhärtighetens Gud, du renar våra synder i vatten,
du föder oss på nytt i Anden, och löser oss i Kristi blod.
Öka vår medvetenhet om dessa välsignelser i vårt äktenskap
när vi firar Kristi uppståndelse
och förnya livets gåva och kärlek inom oss.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Kärlekens Gud, genom tron och dopet
har vi blivit en ny skapelse.
Acceptera  gåvan av vår kärlek  till varandra i äktenskapet
och för oss till den eviga glädjen.
Detta ber vi om genom Kristus Vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Allsmäktige Gud, vi tackar dig för din kärlek till oss.
Låt skönheten och det goda i vårt äktenskap
leva för evigt i våra sinnen och hjärtan.
Detta ber vi om genom Kristus Vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad är några av de välsignelser som ni har upplevt i ert liv tillsammans? Dela dessa i veckan med varandra.
För andra: Ta reda på om någon grupp som arbetar för fred. Hur kan ni som ett par hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter