Femte och sjätte påsksöndagen

Colettes brev»
Kära vänner!

Jag är ledsen för förseningen i förra veckan men det kunde inte hjälpas. Det fanns ingen internettäckning där jag befann mig. Jag hoppas att ni så småningom fick nyhetsbrevet även om det blev försenat. Jag skickar er ”Bön för äktenskap och familj” för två veckor framåt den här veckan, eftersom jag åker till Skottland på måndagsmorgon och är inte säker på var jag kommer att vara i veckan. Ni är ofta i mina böner, vänligen be också för mig. Må Gud fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frid och må Gud skydda er på alla sätt.
Johnny


29 april - 5 maj Kristus, den sanna vinstocken
Jesus sade till sina lärjungar: "Min Fader blir förhärligad genomatt ni bär rik frukt." När vi tänker på tro tänker vi allmänt på vår tro på Gud.
Jesus talar om Guds tro på oss och det förtroende han har för oss, till att visa
hans kärlek till världen vi lever i. Vi bär fram rikligt med frukt till Gud på
det sätt vi älskar varandra, först och främst i våra hem och därefter i vårt
samhälle. Var och en av oss har ett stort ansvar att alltid utöva alla dessa kärlekens inre värden - vänlighet, mildhet, medkänsla, förståelse, förlåtelse,
uppmuntran, lovprisning, tacksägelse och så vidare. Våra hem och vår församling bör vara platser där alla kan vara glada och kunna få känna Guds kärlek och prisa hans namn. På detta sätt är kyrkans förnyelse aldrig avslutad utan  är något som startas på nytt varje söndag

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader, se på oss med kärlek.
Du återlöser oss och gör oss till dina barn i Kristus.
Ge oss en sann frihet genom vårt äktenskap
och för oss ​​till den arvedel du har utlovat.
Detta ber vi om genom Jesus Kristus.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Du eviga kärlekens Gud
som delar ​​ditt gudomliga liv med oss genom vårt äktenskap.
Lova att det som vi gör för varandra
styrs av insikten om din sanning.
Detta ber vi om genom Jesus Kristus.

Kvälls och nattbön tillsammans

Nådens och kärlekens Gud,
ge oss en ny mening i våra liv som man och hustru.
För oss till ett nytt liv i dig genom vår kärlek till varandra.
Detta ber vi om genom Jesus Kristus.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:
Ta dig tid att njuta av varandras sällskap den här veckan. På vilka sätt kan ni genom djupa ömhetshandlingar och tillgivenhet visa erkärlek?
För andra: Tänk på någon i din familj eller i din närhet som du kan vara särskilt vänlig mot den här veckan. Hur kan du göra det?

***
6 - 12 maj,  Guds kärleks ande
Jesus sade till sina lärjungar: Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er". Vem som helst som deltar i en lagsport kommer att känna spänningen över om de kommer att väljas ut av laget och glädjen när de väljs, eller den fullständiga besvikelsen när de inte blir det. Jesus har valt var och en av oss för sitt lärjungarlag, eftersom uppgiften att omforma världen är så stor och att var och en av oss har sina egna unika gåvor och möjligheter för uppgiften. Vårt ansvar är att säga ja till hans kallelse och delta i hans uppdrag. Som alltid börjar detta i våra hem i de mest nära relationerna i det mänskliga livet, för att göra dem till det bästa som de kan bli. Vårt uppdrag gäller också vår församling där vi har ett särskilt förhållande till varandra i Kristi kropp och blod, vilket sträcker ut sig till den värld vi lever i. Denna vecka kan vi förnya entusiasmen och glädjen över att bli utvalda.
DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R


Morgonbön, när vi vaknar
Evige Gud, hjälp oss att fira vår glädje
 i Kristus, din Sons uppståndelse och
kunna uttrycka den kärlek som vi firar i vårt äktenskap.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Kärlekens Gud, ta emot våra böner som ett gift par
och de ansträngningar vi gör för att öka vår kärlek.
Gör oss värdiga dina kärleksgåvor i varandra
 och ge oss din förlåtelse.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre

Kvälls och nattbön tillsammans
Allsmäktige och evige Gud,
som återställde oss till livet genom att låt Kristus uppstå från det döda.
Stärk oss i vår kärlek till varandra i vårt äktenskap.
Må vi känna din frälsande kraft i våra liv.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad tror du att Jesus har valt er som ett par till att vara och göra? Prata med varandra om ert äktenskaps sakrament den här veckan.
För andra: Tänk på någon i din familj eller någon i din närhet som du kan uppmuntra till att åter praktisera  sin tro. På vilket sätt kan du göra det?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter