Tjugotredje söndagen under året

Kära vänner!
Det känns bra att återvända till er igen. Veckan på världsmötet för familjer var en underbar att få vara på för mig. Det var fantastiskt att vara där och upplyftas av tusentals människor som firar äktenskap och familjeliv och också at fåt se de stora resurser som finns där för att utveckla och växa i äktenskap och familjeliv. Vår utmaning är nu att fortsätta att främja vikten av dessa stora gåvor av äktenskap och familj och att ge stöd åt alla resurser som finns där. Detta veckoprogram för gifta par är en av dessa resurserna. Snälla uppmuntra par att använda det eftersom det är så enkelt men kan vara så användbart. Jag är väldigt glad för att få göra den tillgänglig varje vecka. Ni har varit i mina böner varje dag när jag tackar Gud för er och ber Gud att vara med er och era nära och kära. Vänligen be för mig också.
Johnny  

9 - 15: september ,Gud gör allt bra
"Han (Jesus) gör de döva hörande och de stumma talar." I evangelierna kan vi höra om en riktig känsla av vördnad bland de människor som bevittnade Jesu mirakel. Det var inte bara för det faktum att han botade människor men det var också på grund av den underbara mildhet och medkänsla han visade mot dem som led. Samma makt och samma egenskaper i hans kärlek finns till för oss idag. De ges till oss för att kunna omvandla livskvaliteten i våra hem och vårt samhälle. Vi kommer att veta att vi har berörts av honom denna vecka om vi låter våra öron öppnas för att höra behoven hos dem som finns i våra hem och samhällen, och svarar på dem. Likaså kommer vi att känna hans beröring om vi låter våra tungor lossna för att tala med varandra med ord av kärlek, lovord, tröst, och uppmuntran.
DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud, vår Fader, du återlöser oss
och gör oss till dina barn i Kristus.
Se på oss, välsigna vårt äktenskap, ge oss sann frihet,
och för oss ​​till det arv du har utlovat.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Fridens och kärlekens Gud,
låt vår kärleks offer i äktenskapet
ge dig ära och tillbedjan
och gör oss till ett med dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, ditt ord och din kärlek ger oss näring och liv för vår färd.
Låt vårt äktenskaps sakrament
leda oss ​​att dela din Sons liv för alltid.
Detta ber vi om genom Kristus

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt kan du  få större frihet i dina kärleksuttryck till din fru / make? Arbeta med dem den här veckan.
För andra: Tänk på och be för dem som är i fängelse den här veckan. På vilka sätt kan ni, som ett par, möta några av era egna fördomar i förhållande till dem.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter