Tredje söndagen under året

Kära vänner!
Snön har kommit!! Det är härligt att titta på den men det är en plåga att tänka på den!! Jag hoppas att allt är bra med er vart ni än är och att snön bara påminner oss om att våren  också kommer.
 
Jag bifogar nyhetsbrevet för nästa vecka, den 3: e söndagen under året. Den manar oss till en omstart för våra prioriteringar i äktenskapet och i familjelivet såväl som i våra trosgemenskaper särskilt i våra församlingar. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp.
 
Var vänlig och håll mig i era böner. Jag ber för er varje dag då jag tackar Gud för privilegiet att färdas med er och då jag ber om Guds välsignelse för er, er familj och på alla de ni älskar.
Johnny

27 januari - 2 februari, Goda nyheter till de fattiga
 Jesus läste från bokrullen: ” Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet  och predika ett nådens år från Herren."
Då började han tala till dem: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.” 
Detta är säkert ett av det tydligaste uttalandet om syftet med kyrkan och vår del i den som kunde göras. Vi har inte  en tro som bara är till för vår  egen  bekvämlighet. Vi har makt att förändra världen vi lever i och att leva ut vår tro handlar om att göra just det. Våra hem ska vara platser där varje person finner läkning och bekräftelse. Detsamma gäller för den församling vi tillhör. Det är  dags att röra sig bort från pliktkänslan i förhållande till vår tro och istället gå in i en känsla av äventyr för Guds rike.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig och evigt levande Gud,
rikta din kärlek som ligger inom oss,
så att våra ansträngningar, som ett gift par, i din Sons namn
kan föra mänskligheten till enighet och fred.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, ta emot gåvan av vårt äktenskaps sakraments.
Låt vår kärlek till varandra göra oss heliga
och ge oss ​​och alla de vi älskar din frälsning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Gud, och allsmäktig Fader,
låt det nya livet du ger oss öka vår kärlek
och behåll oss, som ett gift par, i ditt rikes glädje.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan du få din man/fru att behålla ett leende i sitt ansikte i veckan?
För andra: Med vem kan ni, som ett par, försonas med på något sätt den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter