Tredje och fjärde söndagen i fastan - bön för äktenskap och familjeliv

Kära vänner!
Tack för era böner förra veckan för uppdraget i Lower Morne. Det gick väldigt bra, Gud vare tack. Vi fick ett mycket bra gensvar från människorna där och det infann sig en verklig känsla av glädje och hopp inför framtiden. Brendan Keane och jag åker på ett annat församlingsuppdrag den kommande veckan, som börjar på lördag den 23 och slutar på söndag 31 mars. Återigen ber jag om era förböner för Ballynahinch Parish, Co. Down, i Dromore Stift, att denna vecka kommer att bli en tid med förnyelse av hopp och glädje för dem och för oss.
På grund av detta uppdrag skickar jag åter två omgångar av bön för äktenskap och familjeliv. Ibland har vi inte bra internetuppkoppling och jag vill att ni ska få dem under de två veckorna som följer. Jag kommer att be för er varje dag under uppdragsveckan. Må Gud fortsätta att välsigna er och era familjer och alla era nära och kära med riklig nåd.
Johnny

24-23 mars Medkänslans och kärlekens Herre
 Gud sade till Mose: "Ta av dig dina skor, för det ställe du står på är helig mark". Alla religioner betecknar vissa platser som heliga platser och kräver med rätta en viss grad av vördnad och respekt. För oss själva som katoliker, är vår heliga plats kyrkan som är förbehållet det välsignade sakramentet. Kristi uppenbarelse är den allra heligaste platsen av alla, vilket  är sällskapet av en annan människa.
 På grund av Kristus står vi alltid på helig mark och vårt svar måste alltid komma av vördnad och respekt. Detta får väldigt långtgående konsekvenser för oss i vårt trosutövande. Det nära förhållandet mellan man och hustru är alltid en helig plats och kräver stor vördnad från oss alla. Och till lika är våra hem och familjer och vår församling ställen där vi ofta behöver en hjärteförändring.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du har lärt oss att övervinna våra synder
genom bön, fasta och barmhärtighetsverk.
När vi är förskräckta över vår svaghet,
ge oss förtroende genom din kärlek i vårt äktenskap
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, genom nåden av vårt äktenskaps sakrament
låt oss, som så ofta behöver din förlåtelse
vara beredda att förlåta varandra.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, genom din kärlek och barmhärtighet
får vi alltid din förlåtelse och får församlas i enighet och frid
i vår kärlek i äktenskapet.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre. Amen

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilka är dina ambitioner för ditt äktenskap? Dela dem den här veckan med varandra.
För andra: Känner du till någon som är missmodig Vad kan du göra för dem den här veckan?


***

31 mars - 6 april, Herren som välkomnar synderna
”Den mannen umgås med syndare och äter med dem” En av de stora farorna med religionen är att man kan tänka sig att den är till för goda och heliga människor. En av de underbara aspekterna av kristendomen, särskilt när den är upplevd inom vår katolska tradition, är att den är till för syndare.
 
Helighet är vårt kall, syndare är vårt tillstånd, och det finns ingen anledning att oroa sig  eller vara rädd. Det kan vara svårt för oss att acceptera detta för oss själva och också för andra människor runt omkring oss, så vi upptäcker att vi ibland befinner oss själva i  att döma över varandra och även fördöma varandra. Om vi ​​vill finna Kristus måste vi dock lära oss att vörda de fattiga, de svaga, de syndiga,  de andras och våra egna misstag och misslyckanden. Det är därför som kritik av varandra inte har någon del i vår efterföljelse av Kristus, oavsett om vi är hemma, i våra nära relationer eller i vår församling.
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fridens fader, vi gläder oss i ditt Ord,
din Son Jesus Kristus som försonar oss med dig.
Låt oss skynda oss mot påsk med hänförelse
i tro och kärlek som ett gift par.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, vi erbjuder dig gåvan av vår kärlek
vilket ger oss frid och glädje.
Låt vår vördnad för varandra och får vår kärlek i äktenskapet öka
och låt vår kärlek i äktenskapet föra frälsning till världen.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, du upplyser alla som kommer in i världen.
Fyll våra hjärtan med evangeliets ljus,
så att våra tankar kan glädja dig
och vår kärlek i vårt äktenskap vara uppriktig.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre. Amen.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad irriterar du dig över hos din fru / make? Hur kan du arbeta för att komma över det den här veckan?
För andra: Hur kan du som ett par hjälpa de som arbetar för de marginaliserade runt dig?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter