Femte söndagen i fastan

Kära vänner!
Tack så mycket för era böner förra veckan för församlingsuppdraget i Ballynahinch, Co. Down. Gud vare tack, för det gick riktigt bra. Vi fick ett mycket bra gensvar på alla evenemangen i veckan och det infann sig en verklig känsla av glädje i slutet av den. Vänligen fortsätt att be för dem, att de nu kan bygga vidare på vad som uppnåddes under uppdraget.
Bifogad är min nyhetsbrevet för nästa vecka. Jag hoppas det kommer att vara till hjälp för er. Jag njuter av möjligheten att tänka på er och ber för er varje vecka när jag förbereder denna bön för äktenskap och familjeliv till er. Ni är i mina böner varje dag, att Gud alltid ska välsigna er och alla era nära och kära. Vänligen be för mig också.
Johnny  

7 april - 13t h Herren som avtvår våra synder
Jesus sade till folket: "Om det finns någon av er som inte har syndat, låt honom/henne vara den som kastar den första stenen på henne". Vi lever i en värld som gläder sig i andras synder, en värld som alltid är för straff och hämnd. På ett sätt kan vi förstå detta och acceptera det, men ändå har det ingen plats i vårt efterföljande av Kristus. Den evangeliska berättelsen om kvinnan som blev påkommen med i äktenskapsbrott och som lagen sade skulle stenas ihjäl, ger en underbar anblick hur Kristus ser på den person som har syndat. Han överser inte med hennes handlingar, men med stor mildhet ställer han henne fri med befallning att gå och inte synda igen. Det här är den mildhet som vi  är kallade till att utveckla gentemot varandra, samtidigt som vi alltid har våra egna synder i minnet, vilket borde hålla oss tillbaka från att kasta den första stenen.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Morgonbön, när vi vaknar
Fader, hjälp oss att bli lik Kristus, din Son,
som älskade världen och dog för vår frälsnings skull.
Inspirera oss i vårt äktenskap genom hans kärlek,
vägled oss genom hans exempel.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Allsmäktig Gud låt nåden av vårt äktenskaps sakrament,
ta bort synderna ifrån dem
som du upplyser med den kristna tron.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Allsmäktige Fader, genom din Andes kraft
låt oss alltid förbli ett med din Son, Jesus Kristus.
Låt vår kärlek till varandra i äktenskapet
stråla ut för att ge glädje åt världen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Finns det någonting i det förflutna som du inte helt förlåtit din fru / make? Arbeta på den här veckan.
För andra: Finns det någonting i det förflutna som du behöver förlåta någon annan i ditt liv? Arbeta på det som ett par i veckan.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter