Andra påsksöndagen

Kära vänner!
Herren är verkligen upptånden, halleluja, halleluja. Jag älskar den här trosbekännelsen som vi uttrycker hela veckan. Det ger en stor glädje i mitt hjärta. Jag ber att vi alla skulle kunna gå in i den underbara sanning som ges till oss och att våra liv skulle förnyas i hopp och glädje.
Bifogat är den här veckans nyhetsbrev, som är mycket viktigt, den här gången, som alltid!! Vi kommer aposteln Thomas, populärt känd som Thomas tvivlaren mycket nära. Thomas krävde att han skulle få se hålen i Kristi kropp och att han skulle få sätta sin hand i Kristi sida innan han skulle tro. Jesus låter honom göra just detta. Vårt problem är ofta att vi ser de hål som finns där och blir upprörda. Kristus är inte bara återuppstånden, utan han lever i denna kropp, kyrkan, svaga och syndiga som vi är. Det är han som ger oss vårt liv.
Ni är i mina böner som alltid, att Gud ska fortsätta att välsigna er med glädje i er kärlek och i era familjer. Glad påsk. Johnny

28 april - 4 maj ,Kristus, lever
Thomas sa: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro." Thomas har gått till historien med smeknamnet Thomas Tvivlaren och refereras ofta till den som alltid ifrågasätter. Det är en av hans roller för att försäkra oss om att frågor och tvivel är en viktig del av en sann tro.
Vi kan så lätt se oss om efter det säkra och det perfekta och att vi då kommer att leva i tro, hopp och kärlek. Vårt uppdrag är istället att tro på det som har en osäker ställning, att hoppas trots att det finns en osäkerhet, att älska trots brist på fullkomlighet.
Det finns ingen tveksamhet om att alla dessa saker är närvarande i våra liv, och i vår kyrka idag. Det är därför att vi kan se de gapande hålen, lämnade i Kristi kropp genom alla otaliga skandaler, eller för att vi blir ombedda att stoppa våra händer i hans sida som blivit öppnad av våra synder, vilket gör att vi finner det svårt att tro. Tyvärr är det många som ger upp.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Barmhärtighetens Gud, som tvättar bort våra synder i vatten,
du ger oss den nya födelsen i Anden,
och du återlöser oss i Kristi blod.
När vi firar Kristi uppståndelse
öka vår medvetenhet om dessa välsignelser,
och förnya dina gåvor av vårt äktenskap inom oss.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, genom tron och dopet har vi blivit en ny skapelse.
Ta emot gåvan av vår kärlek i äktenskapet
och led oss till den eviga glädjen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre

Kvälls och nattbön tillsammans
Allsmäktig Gud låt glädjen i denna påsktid
förnya det inre värdet av vår kärlek i äktenskapet
och förbli i våra hjärtan och sinnen för alltid.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
Amen.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad behövs för att ni ska få mer liv i ert äktenskapsförhållande? Vad kan ni göra för det, den här veckan?
För andra: Till vem kan du ge särskild glädje i veckan? Hur ska du göra det?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter