Femtonde söndagen under året

Kära vänner!
Tack för er böner och uppmuntran förra veckan till den högtidliga "Novenan till ära för Our Mother of Perpetual Help" i Clonard. Det var en stor upplevelse för oss alla. Om ni hade möjligheten att få ta del av något av det hoppas jag att det också var en fin upplevelse för er. Jag bad för er varje dag samtidigt som jag tackade Gud för er och er tro och trohet och bad Gud att välsigna er och alla era nära och kära med frid och glädje.  
Bifogat är min bönereflektion för nästa vecka. Återigen ger det oss en mycket viktig utmaning i vår trostillväxt och för kyrkans liv. Det är ett sådant privilegium att vara Guds folk i dagens värld. Låt oss anta utmaningen med hopp och förtroende. Som alltid kommer du att vara i mina böner varje dag.
Var vänlig och be också för mig. Tack.
 Johnny

7 - 13 juli 2019, Kristus, vår frid
Jesus sade till sina lärjungar: "Skörden är rik, men arbetarna är få, så fråga skördens herre att sända ut arbetare till sin skörd". När vi tänker på vår värld idag är vi benägna att tänka främst på det onda som utan tvekan finns där. Jesu uppfattning är precis den motsatta eftersom han ser de underbara möjligheterna som finns runt omkring oss.
När vi tänker på arbetare för skörden, är vi benägna att tänka först och främst på präster och ordensfolk och vi ber om fler kallelser. Det är förstås en mycket viktig sak att göra, men ännu viktigare är att vi måste tänka på oss själva som arbetare i Guds rike och ta utmaningen att vara Kristi apostlar i vår vardag.
Vi är Kristi apostlar genom generositeten av vår kärlek i äktenskap och familjeliv och i vår vilja att bygga ett samhälle av tro och generositet i vår församling. Kallelser till prästadömet och det religiösa livet kan bara komma från generösa hem och generösa församlingar.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, genom din tjänare
 och din Sons Jesu lydnad,
väckte du en fallen värld.
Fräls oss från synden och ge oss den glädje som varar för evigt.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, låt gåvan av vår kärlek i äktenskapet
ge ära till ditt namn
och föra oss närmare det eviga livet
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre låt oss aldrig misslyckas med att lova och ära  dig,
för livets fullhet och den frälsning du ger oss,
genom vår kärlek till varandra i äktenskapets sakrament.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen. 

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan du göra denna vecka roligt för din fru / make?  
För andra: Vad kan du göra i veckan för att främja fridsamhet på familje- och samhällsnivå?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter