Trettionde söndagen under året

Kära vänner!
Jag är ledsen att det här kommer en dag senare än vanligt den här veckan. Jag var i Donegal i några dagar och besökte min familj. Jag hoppas att detta inte orsakar er besvär. Det var underbart att få vara med mina systrar och bröder och deras familjer. Tack och lov, mår alla bra.
Bifogat är mitt inlägg för nästa vecka, trettionde söndagen under året. Jag hoppas att det kommer att vara till hjälp för dig, din familj och din församling. Det berör något mycket viktigt för oss alla - vikten av att växa i ödmjukhet i närvaro av varandras kärlek på grund av att vi känner Guds stora kärlek till var och en av oss.
Ni är i mina böner varje dag som alltid. Må Guds välsignelse vara med er och alla dem ni älskar. Fortsätt att be för mig och även för alla som får detta e-postmeddelande varje vecka. Jag ber också om era förböner för ett par ungdomar som jag träffade nyligen. De lider mycket av mobbning och trakasserier och tycker att livet är mycket svårt. Tack!
Johnny

27 oktober - 2 november Herren, vår domare
Jesus sa till några människor som ansåg sig själva som rättfärdiga och föraktade alla andra: Ty var och en som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, och den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd.V i ser ofta på oss själva som dåliga. Sanningen är att vi har rätt att tänka mycket gott om oss själva. Sann ödmjukhet handlar om att erkänna Gud som källan till allt liv och all godhet och tacka och lova honom för det,  från våra hjärtan. Det lär oss också att vi inte har rätt att döma någon annan eftersom Gud ensam är vår domare och han ser bara godheten i var och en. Vi ser på varandra och allt som är fel, och vi kritiserar. Om vi ​​lär oss att se med Guds ögon, ser vi varandra med förundran och ser skönheten i varandra och lär oss att prisa och tacka. Detta är viktigt för gifta par, för familjer och för  hälsan och glädjen i våra församlingar.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig och evige Gud,
stärk vår tro, hopp och kärlek.
Må vi som ett gift par,
med kärleksfulla hjärtan göra vad du ber oss om,
och få komma och dela det utlovade livet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Kraftens och härlighetens Gud, vår Herre
Ta emot gåvan av vårt äktenskaps sakrament
Och låt vårt tjänande ge dig ära.
Detta ber om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, för vår kärleken som vi delar i vårt äktenskaps sakrament,
till fullkomlighet inom oss.
Låt din kärlek ha en djup effekt på våra liv
Detta ber om genom Kristus, vår Herre.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:

Vad har varit en av de bästa sakerna med din maka / make den här månaden? Hur kan du berätta det för honom / henne den här veckan?
För andra: Hur kan ni som ett par ge hjälp och tröst till någon i nöd den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter