Trettioförsta söndagen under året

Kära vänner!
När jag sätter mig för att skriva till er idag är jag mycket medveten om ett antal människor jag har träffat under de senaste dagarna - vanliga, underbara människor, kvinnor, män, barn - och jag är förundrad över hur Gud aktivt arbetar runtomkring oss. När jag också tänker på er har jag samma känsla av förundran och tacksägelse. Det är ett fantastiskt privilegium att få bli välsignad med vår tro. Tacka Gud för hans kärlek.

Medskickat är mina inlägg för den kommande veckan, trettioförsta söndagen under året. Det är också berättelsen om Kristus som arbetar bland människor som han älskade och som hade svårt att tro att de kunde bli älskade. Jag hoppas att ni kommer att uppleva en och samma glädje när ni arbetar er igenom detta program med varandra.

Ni är i mina böner varje dag. Tack för förmånen av att få vara en del av era liv och er kärlek. Må Gud fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära dag för dag. Be för varandra och för mig på denna resa.
Johnny

3 - 9 november, Herrens medkänsla
De klagade alla när de såg vad som hände. ”Han (Jesus) har gått för att stanna i en syndares hus,” sa de. En av de fina sakerna i evangelierna är att Jesus inte hade några problem med vad vi skulle kalla syndare. Han översåg inte med vad de gjorde, men han hade stor medkänsla för dem. Den andra sidan av den saken var att han hade mycket stora svårigheter med egenrättfärdiga människor. Och det har han fortfarande! Han tyckte att det var nästan omöjligt att nå fram till dem med de goda nyheterna om Guds villkorslösa kärlek till varje person, om de var Gud skulle de inte vara så. Så när vi kämpar för att leva ut vår tro genom de olika förhållandena i våra liv, måste vi vara redo på att misslyckas och vara skonsamma mot oss själva. Vi måste också vara mycket aktsamma om varandra och bli en källa för uppmuntran för varandra snarare än att slå ner på varandra genom kritik.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Maktens och barmhärtighetens Gud, endast med din hjälp
kan vi  erbbjuda att tjäna och prisa dig på ett passande sätt.
Låt oss leva ut den tro vi bekänner genom vårt äktenskapssakrament
och lita på ditt löfte om evigt liv.
Detta ber vi om  genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Nådens Gud, vi tackar dig för din kärlek.
Hjälp oss att älska varandra mer i vårt äktenskap
och att förlåta varandra lättare
Detta ber vi om  genom Kristus, vår Herre.
 
Kvälls och nattbön tillsammans.
Herre, du ger oss nytt hopp varje dag.
Må kraften i din kärlek i vårt äktenskap
fortsätta sitt frälsande arbete bland oss
och föra oss till den glädje du har utlovt.
Detta ber vi om  genom Kristus, vår Herre.. Amen.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:
 På vilka sätt kan du överraska din fru / make med din kärlek den här veckan?
För andra: Till vem skulle ni som  etpar kunna visa speciell vänlighet mot den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter