Trettioandra söndagen under året

Kära vänner!
Vänligen se min bifogade reflektion för nästa vecka, 32 söndagen under året.  Som alltid, hoppas jag att ni kommer att tycka att det är till hjälp för er själva och för era församlingar, särskilt där några av er använder den i församlingens nyhetsbrev.  Under denna novembermånad  minns vi våra nära och kära som har dött.  Det är också viktigt att låta våra nära och kära hjälpa oss att minnas vikten av nuet i våra egna liv så att vi avsiktligt kan göra det mesta av denna möjlighet att leva i kärlek till varandra i äktenskap och i våra familjer.
 
Jag skickar också med ett mail som jag fick för några dagar sedan från vänner till mig, Gerry & Maire Heery.  Jag tyckte det var en mycket uppmuntrande historia som passar in mycket bra med temat för nästa vecka.
 
Ni är i mina böner vardagliga som vanligt.  Må Gud fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära med glädje och fröjd.  Snälla Fortsätt att be för varandra och för mig.
Johnny

Varför gå till kyrkan?
En kyrkobesökare skrev ett brev till redaktören för en tidning och klagade över att det inte var meningsfullt att gå till kyrkan varje söndag.
Han skrev: "Jag har gått i  kyrkan i 30 år nu, och underden tiden  har jag hört  ungefär 3 000 predikningar, men för allt i världen, kan jag inte minnas  en enda  av dem.  Jag tror  att jag slösar bort min tid, och predikanter och präster slösar deras  tid genom att överhuvud taget predika ". 
Detta startade en verklig en häftig strid i "brev till editorn" kolumnen.
Till mycket  glädje för redaktören, pågick detta i veckor tills någon skrev detta avgörande svar.
"Jag har varit gift i 30 år nu. Under  den tiden har min fru tillagat cirka 32 000 måltider. Men för allt i världen kan jag inte minnas hela menyn för en enda  av dessa måltider.
 
Men jag vet detta: de har alla gjort mig mätt och gett mig den styrka jag behövde för att göra mitt jobb.  Om min hustru inte hade gett mig dessa måltider, skulle jag vara fysiskt död i dag.
Likaså, om jag inte hade gått till kyrkan för näringens skull, skulle jag vara andligt död i dag! "
När du  känner att du är nedslagen till ingenting, har  Gud något i tankarna för dig!
Tron ser det osynliga, tror den otroliga & får det omöjliga!
 Tack Gud för vår fysiska och andliga näring!
 Om du inte kan se Gud i allt, kan du inte se Gud alls !

B. I. B L. E. enkelt betyder  det: grundläggande instruktioner för att lämna jorden

(B. I. B L. E. simply means: Basic Instructions Before Leaving Earth)
Mike

 10  -16 november  Vår  källa till hopp
 Jesus sade: ”Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande.."  En av de riktigt vackra insikterna av vår tro är vår vetskap om att våra nära och kära som har dött, lever med Gud och att vi är i gemenskap med dem.  Vi firar detta under november månad på speciella sätt. Ovanstående uttalande sagt av Kristus är en mycket mäktig uppenbarelse av denna tro.  Men  detta uttalande är också en uppmaning till oss i dag att väckas i vår tro.  Så mycket av det kristna livet kan vara andefattigt ,där vi gör vår plikt mot Gud och till varandra snarare än att vara ett entusiastiskt svar på den extraordinära kärlek som Gud har för oss och att han visar till oss varje dag.  Vi måste öva evigt liv nu genom att leva våra liv med glädje och fröjd i våra hem och i vår församlingar. Gör vi inte det lever vi annars i ett förnekande av vad Kristus säger: "han är Gud, inte för de döda, utan förde levande."  
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Kraftens och barmhärtighetens Gud,
skydda oss, i vårt äktenskapets från all skada.
Ge oss frihet i ande och till hälsa i kropp och själ
till att göra ditt arbete på jorden.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Barmhärtighetens Gud,
acceptera gåvan av vårt äktenskap
som en manifestation till världen av vår tro på dig.
Hjälp oss att följa Kristus mer fullständigt
och att växa i vår kärlek till varandra.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, vi tackar dig för din Helige Andes näring.
Utgjut din ande över vårt äktenskap
och håll oss inriktade på att tjäna dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
Amen.

 Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan du göra din sexuella kärlek mer livgivande för din fru/make den här veckan?
 För andra: Till vem kan du, som ett par,  ge hopp och glädje till den här veckna?                    

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter