Andra söndagen under året

Kära vänner!
Julen är nu över för ytterligare ett år framåt och vi går in i ett par veckor med jämförelsevis lugn i liturgin innan vi börjar förberedelserna inför påsk och fastetiden.  Denna korta tid är till för att hjälpa oss att njuta av upplevelsen av Kristus som lever i oss och bland oss i de vanliga upp-och nedgångarna i våra liv. 
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka.  Detta påminner oss att Kristus som är mitt ibland oss är Guds son, som är här för att hjälpa oss till en känsla av vördnad i vår tro och vårt hopp.  Det finns så mycket för oss att känna till, såsom skönheten i ditt äktenskap; din familj  som är ett mirakel; godheten som finns i varje person i ditt samhälle; och Gud som är så fantastisk som älskar oss så mycket i Kristus.
Jag ber att vi alla kan växa i denna anda av vördnad och tyst beundran för varandra och för vår Gud.  Må Gud välsigna er alltid.
Johnny

1 - 25 januari, Guds lamm
Johannes Döparen sade: "Jag är vittnet om att han (Jesus) är den utvalde av Gud".  Detta är den stora missionen som vi alla har i vår värld så att världen kan tro.  Och Jesus ger oss det bästa sättet att vittna om honom – vår kärlek till varandra.  Det är svårt att tro att vår kärlek har så mycket makt, att vår kärlek kan förändra världen i den mån vi pekar mot Kristus som vår Frälsare. Denna kraft finns särskilt i kärleken mellan man och hustru i äktenskapets sakrament.  Den hängivna kärleken som ett gift par visar varandra gör Kristus närvarande i världen  där varje par bor.  Så mycket står på spel för varje par att växa i sin kärlek varje dag.  Denna uppmaning att vittna för Kristus är också uppgiften för varje familj och varje församling  i kyrkan.  Vi har ett ansvar i tron att positivt utveckla våra hem och våra  samhällen på ett sätt som gör att andra,  tittar på oss, och  kan lära känna Kristus.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Himmelens och jordens skapare
hör våra böner som ett gift par.
Visa oss vägen till en större kärlek till varandra
och hur vår kärlek kan förändra världen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt

Fader, må vi fira kärlekens gåva
genom  äktenskapets sakrament med vördnad och glädje.
När vi förkunnar vår kärlek till varandra,
fortsätter du arbetet med vår frälsning.
Vi ber vår bön genom Kristus, vår Herre.  Amen.
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, du har välsignat oss med kärlek i vårt äktenskap.
Som ett par, fyll oss med din ande
och gör oss till ett, i frid och kärlek.
Vi ber vår bön genom Kristus, vår Herre.
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan du visa din kärlek till din fru/make på ett särskilt  sätt den här veckan?
För andra: Hur kan ni, som ett par,  hjälpa någon missionärsgrupp den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter