femte söndagen under året

Kära vänner!
Tack för era böner förra veckan för oss Redemptorister när vi var tillsammans för vår årliga reträtt.  Det var en mycket trevlig och tillfredsställande tid för mig och för de flesta, om inte alla, av oss.  Det var också bra för mig att vara tillbaka i Esker för ett par dagar där jag tillbringade så många underbara år av mitt liv.  Förresten, om du glömde att be för oss förra veckan kan du fortfarande göra det denna vecka och dina böner kommer att välkomnas!
Bifogas är mitt bidrag för nästa veckas bön för äktenskap och familjs nyhetsbrev.  Återigen är det ett så viktigt Guds ord för oss alla där vi kan uppleva den tillgivenhet Kristus har för oss och inspirera oss att växa i tillgivenhet för varandra, särskilt i ditt äktenskap och familjeliv.  Du kommer att vara i mina böner under hela veckan att er kärlek till varandra kommer att växa och blomma.  Gud välsigne er alltid
Johnny

9 – 15 februari, Ett ljus i mörkret
Jesus sade till sina lärjungar: "Ni är jordens salt; ni är världens ljus." Dessa märkvärdiga ord sades till helt vanliga människor, och de var menade!  De sägs i dag igen till oss, Jesu nuvarande lärjungar, och de är fortfarande menade!  Salt används för att krydda mat.  Som kyrka, är vår uppgift att ge en god smak till den värld vi lever i.  Ljuset visar vägen och ger också tröst och glädje. Detta är också våra uppgifter i den värld vi lever i, och hur mycket behöver inte vår värld dessa för närvarande.  
Vi gör allt detta först och främst genom på det sätt vi lever i våra hem, genom att göra våra relationer där, allt mer levande och trevliga.  Vi svarar också på Kristus i vår församling genom att utveckla kyrkan som en välkomnande gemenskap där alla är värdefulla och omhändertagna; där alla får hjälp att veta hur mycket de är älskade av Gud och hur värdefulla de är i hans ögon. 
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, vaka över din familj, välsigna vårt äktenskap,
och hålla oss skyddade i din vård
för allt vårt hopp finns i dig.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre. Amen 
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt

Herre, vår Gud, må den kärlek du ger oss till varandra
ge näring till våra liv och livet för dem omkring oss.
Må vi bli ett sakrament  till evigt liv.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre. Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans.
Gud vår Fader, du gör oss till ett i Kristus genom äktenskapets sakrament.
Hjälp oss att föra din frälsning och glädje till hela världen.
Vi ber vår bön genom Kristus till vår Herre. Amen 
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad för speciellt skulle du vilja att din fru/man skulle göra för dig den här veckan?  Berätta det för henne/honom.
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för hemlösa.  Hur kunde ni, som ett par,  hjälpa dem den här veckan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter