Sjätte söndagen under året

Kära vänner!
Bifogat finner ni mitt bidrag för nästa veckas parbön och nyhetsbrev.  Fokus för detta Guds ord handlar om att utveckla andan i vår tro, hopp och kärlek snarare än att bara nöja sig med dessa skyldigheter.  Detta är så viktigt, särskilt för livskvaliteten i äktenskap och familjeliv, men också i samhället som Kristi levande närvaro i världen.
Jag kommer att be för er alla under hela veckan att denna anda av lycka och glädje och även äventyr kommer att vara i er för att ge stor lycka och enighet till era hem och samhällen.  Fortsätt att be för mig och be också för varandra så att Gud kan förhärligas.  Gud välsigne er och alla era älskade alltid.  Tack.
Johnny

16  – 22 februari Kristi lag - kärlek
Jesus sade till sina lärjungar:  "Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket.."  Skriftlärda och fariséer under Jesu tid var mycket goda människor som hade missat poängen.  De var helt engagerade i lagen men hade förlorat Anden.  Hur lätt det är för oss att också göra så.  I äktenskapet, till exempel, är det inte tillräckligt för en man eller hustru att undvika att trassla in sig i ett annat förhållande.  Deras trohet är mycket mer än så, eftersom det måste leda dem att bygga upp sin kärlek till varandra på alla möjliga sätt.  I familjelivet ger så många föräldrar mycket ofta sina barn allt utom vad barnen behöver mest, nämligen sin tid, sin tillgivenhet, och deras bekräftelse. I vår församlingsgemenskap är det alltför vanligt att människor minskar utövandet av sin tro så att de helt enkelt bara går till mässan en lördag eller söndag snarare än att engagera sig i att skapa en gemenskap som uttrycker sig i den veckovisa Eukaristin.       
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader,
du har lovat att stanna för evigt hos dem
som gör vad som är rätt och riktigt.
Hjälp oss att leva vårt äktenskap i din närvaro.
Detta ber vi genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, vi gör uppoffringarna vårt
äktenskaps sakrament i lydnad mot ditt ord.
Må ditt ord rena och förnya oss
och leda oss till vår eviga belöning
Detta ber vi genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, du erbjuder oss ett fullkomligt liv.
Må vi alltid hungra efter allt som är bäst i vårt äktenskap.
Vi ber vår bön genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt kan du berömma din fru / make denna vecka?
För andra: Tänk på någon som du inte har varit i kontakt med på länge. Hur  kan du ta kontakt med den personen den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter