Första söndagen i fastan

Kära vänner!
I morgon, Askondsagen, börjar vi fastetiden.  Vi markerar dess början genom att få aska på våra pannor med dessa eller liknande ord: "Vänd dig bort från synd och vara trofast mot evangeliet".  Fastan är inte ett mål i sig utan snarare en sex veckors förberedelsetid inför påsk - sex veckor då vi uppmanas att förbereda oss för att tro mer fullkomligt och energiskt på vad som är nästan otroligt - att Kristus Guds Son dog för oss och hela mänskligheten och hela skapelsen på Korset och att han uppstod från de döda och lever nu mitt bland oss.  Fastan är tänkt att vara ett äventyr i livets och kärlekens underverk.
Bifogas är mitt bidrag för den första veckan av fastan.  Under varje vecka kommer vi att bygga vidare på detta för oss själva och särskilt för er som gifta, som familj och som Kristi lärjungar.  Jag ser fram emot att vara med er på detta äventyr och ber att vi vecka för vecka alla kommer att växa i tro, i hopp och kärlek.
Ni kommer att vara i mina böner som alltid.  Fortsätt att hålla mig i era böner också.  Och be för alla som använder detta program för att växa i sitt äktenskap och familjeliv.
Johnny

1  –  7mars  – Kristus, vår nya start
"Vi lever inte bara av bröd utan av varje ord som kommer från Guds mun."  Det är en svår mening för oss vårt konsumtionssamhälle att verkligen lyssna på idag.  Fastan är en tid att reflektera över det och att hitta friheten genom det.  Frågan för fastan är inte "vad ska jag ge upp" utan snarare "på vilka sätt är jag fängslad så att jag inte är helt fri att älska Gud med hela mitt hjärta och min nästa såsom mig själv."  Då kan vi titta på vad vi behöver ge upp - eller ta upp.  I äktenskapetsförhållandet kan det vara att ge upp ett visst särskilt intresse som inte är nödvändigt, för att få mer tid för varandra.  I familjelivet kan det vara att sluta med att kritisera för att ge utrymme för beröm och tacksägelse.  Och i församlingslivet kan det vara att sluta med att lämna allt till andra och engagera sig i någon aspekt av hur vi kan utveckla vitaliteten i vår församling.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, genom vår efterlevnad av fastan,
hjälp oss att förstå innebörden av vår kärlek i äktenskapet som
uppenbaras genom din Sons död och uppståndelse
och lär oss att tänka igenom det i våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre. Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, gör oss värdiga din kärleksgåva i våra liv.
Må våra beslut att älska varandra denna vecka
bidra till att förändra våra liv och vårt äktenskap.
Detta ber om genom Kristus vår Herre. Amen 

Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, du ökar vår tro och hopp, och du fördjupar vår kärlek hela tiden.
Hjälp oss att leva efter dina ord och söka Kristus
genom vår kärlek till varandra i vårt äktenskaps sakrament.
Vi ber vår bön genom Kristus till vår Herre. Amen

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan du gå tillbaka och minnas samt förnya början av er kärleksrelation denna vecka?
 
För andra: Tänk på någon grupp som hjälper människor att rehabiliteras från alkoholism.  Hur kan ni, som ett par,  hjälpa dem den här veckan?     

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter