Andra påsksöndagen 

Kära vänner!
Det har varit en konstig men mycket bra vecka sedan jag senast skrev till er.  Vi har firat stilla veckan och päsken på ett sätt som vi aldrig firat den förut – förenade tillsammans online med väldigt många människor. Jag vet att många av er själva var en del av vårt firande här i Clonard och jag kände mig mycket nära er genom att veta det.  Tack för er tro och kärlek som ger mig ett säkert tecken på hopp.
 
Jag bifogar mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Jag hoppas att ni finner det till hjälp för er själva, er familj och er församling. Det blir ytterligare en vecka av nedstängning.  Det kan också vara en vecka med den helige ande närvarande runt omkring oss.  Fortsätt att bygga er kärlek till varandra så att, när detta är över,  er kärlek kommer att vara starkare än ni någonsin trott. Ni kommer att vara i mina böner varje dag under den kommande veckan.  Må Gud hålla er och oss alla säkra från att skada och nära Guds hjärta.
Johnny
PS Du kan förena dig med oss när som helst online på: www.clonard.com

19-25 april  – Påskglädje
Lärjungarna fylldes av glädje när de såg Herren, och han sade till dem igen: "Frid vare med eder.  Som Fadern sänder mig så sänder jag er."  Den värld vi lever i säger oss att allt vi har tillhör oss själva. Vår tro säger oss att allt vad vi har , har getts till oss för andras skull. Detta gäller särskilt andens gåvor, både vår egen ande och Guds Ande. Vi har trons gåva så att andra kan komma till tro.  Det är den stora utmaningen för varje trosgemenskap som måste möta frågan: "Hur ska vi bete oss så att alla omkring oss kan känna guds godhet?"  Utmaningen för varje gift par är: "Hur behöver vi älska varandra så att våra barn kan växa upp i en verklig atmosfär av glädje och frid?"  Och varje hem måste bli en plats för gästfrihet mot andra. Det är till dessa uppdrag somt Jesus, hans lärjungar, sänder oss. 
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Morgonbön, när vi vaknar
Barmhärtighetens Gud, du föder oss på nytt i Anden
och frälser oss i Kristi blod.
Öka vår medvetenhet om alla dina välsignelser
och förnya livets gåva inom oss och i vårt äktenskap.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre. Amen 

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, genom tron och dopet och vårt äktenskaps sakrament
har vi blivit en ny skapelse.
Ta emot ditt folks offergåvor
och led oss till evig lycka.
Vi ber detta genom Kristus, vårHerre. Amen 

Kvälls och nattbön tillsammans
Allsmäktige Gud, må den frid som är din önskan för oss
Att alltid vara i våra hjärtan och i vårt äktenskap.
Må vår kärlek till varandra bringa fred till vår värld.
Vi ber vår bön genom Kristus till vårHerre. Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilka är några av de största välsignelserna i ert liv tillsammans med varandra som ett gift par?   Dela dessa med varandra den här veckan.
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för fred.   Hur kan du, som ett par,  uppmuntra dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter