Sjätte påsksöndagen

Kära vänner!
Tack för ännu en vecka av tro, hopp och kärlek och för att vi får dela det med varandra och med andra. Vår tro är ett underbart stöd genom denna svåra tidv och vi behöver varandras stöd i vår tro.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka. Det signalerar pingstens närmande för oss eftersom Jesus redan säger att han kommer att sända oss sanningens Ande. Min reflektion handlar om vad det betyder för oss och för dig i ditt äktenskap och/eller familjeliv och i din församling.

Ni kommer att vara i mina böner som alltid under den kommande veckan. Må ni fyllas med denna  Sanningens Ande och finna kärlekens glädje genom varandra.  Be också för mig och för alla dem som följer detta trosprogram. Gud välsigne er alltid.
Johnny

17  –  23 maj, Sanningens Ande
 Jesus sade till sina lärjungar: "Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid" Om någon någonsin säger till dig "Jag vill berätta sanningen om dig själv" så håll i dig, eftersom du nästan kan vara säker på att du kommer att höra alla de saker som är fel med dig!  Det är vad vi har gjort med begreppet sanning. Guds uppfattning om sanningen är precis tvärtom. Det handlar om allt som är bra och underbart om oss själva.  Förbjud all kritik från ditt liv den här veckan och öva sanning genom att tala gott om dig själv och andra och även om dem som delar ditt hem med dig. Ändra ert sätt och lägg istället märke till de goda egenskaperna som finns hos varje person i ditt liv och låt var och en veta  det goda du ser i dem.  Titta på din församling den här veckan och göra en lista över allt det goda som görs av dina präster och av så många andra människor och låt dem få veta vad du ser, då kommer du tillhöra Guds folk.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Evige Gud, hjälp oss att fira vår glädje
i Herrens uppståndelse
och att uttrycka den kärlek vi firar i vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, ta emot våra böner och vår kärlek i äktenskapet.
Gör oss värdiga denna stora gåva som du ger oss
och förnya vår äventyrsanda i vårt äktenskaps sakrament.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Allsmäktige och evige Gud, du frälste oss till liv
genom att återuppväcka Kristus från döden.
Stärk oss i vår kärlek till varandra i äktenskapet.
Låt oss få känna den frälsande kraften i din kärlek i vårt dagliga liv.
Vi ber vår bön genom Kristus till vår Herre. Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilka är några av de trevligaste sakerna som har hänt mellan er som man / hustru nyligen?  Dela dessa den här veckan.
 
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för rättvisa i vårt samhälle.  Hur kan du som par hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter