Nittonde söndagen under året

9 - 15 augusti  - Lugn,  - det är jag
Jesus sade till sina lärjungar: "Lugn , det är jag. Var inte rädda.”  (Courage!  Mod - engelska översättningen) Rädsla identifieras i skrifterna som den enskilt största fienden till livet och kärleken.  Det påverkar allt vad vi gör och allt vad vi hoppas på.  Mod, å andra sidan, är en av de egenskaper som vi mest behöver för att utvecklas, om vi ska leva och älska och hoppas till fullo. 
Det krävs mod av varje kvinna och man att lova sin kärlek för resten av sina liv i äktenskapet.  Det krävs ännu mer mod för att leva ut det på något sätt fullt ut. Det krävs mod för föräldrar att skaffa barn och ännu mer för att uppfostra dem till människor med hopp och förtroende. 
Det krävs mod att tro på Kristus och att leva ut den tron i vardagen.  Denna typ av mod, för det som är bäst för allt och alla i våra liv  innebär att vi måsta fatta beslut i förhållande till vad vi håller kärt.  Dessa beslut kan ofta innebära att vi avstår från saker för ett större gott.  De kan också innebära att gå emot den norm som finns omkring oss.

Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.
 
Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig och evige Gud,
din Ande gjorde oss till dina barn,
trygga i att kalla dig Fader.
Föröka din Ande inom oss i vårt äktenskap
och för oss till vår utlovade arvedel.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen (amen)
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda år
Kraftens Gud,givaren av alla gåvor vi har,
acceptera vår gåva av vår kärlek till varandra
och gör vårt äktenskap till vårt frälsnings sakrament.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen (amen)
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, må din kärlek till oss
föra oss till frälsning och håll oss trofasta,
i vårt äktenskap mot ljuset av din sanning.
Vi ber om detta genom Kristus, vår Herre. Amen (amen)
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Känner du dig  ibland som om att du blir tagen för givet av din fru / make?  Om så är fallet, hur kan du prata om det den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för dem som är separerade eller skilda.  Hur kunde du som par stödja den gruppen den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter