Tjugoförsta söndagen under året

Kära vänner! 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter det. I slutet av den veckan kommer vi att vara nästan i slutet av augusti och se in i september. Det har varit en mycket märklig sommar i år men det har varit en bra en, också för mig.
Jag ser nu fram emot att eventuellt kunna åka till Donegal i slutet av denna vecka för att besöka min familj för första gången på sex månader. Förhoppningsvis kommer jag då, kunna skicka denna veckas bidrag därifrån!
Ni kommer att vara i mina böner varje dag den kommande veckan som vanligt. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frid samt hålla er säkra från all skada.  Tack för dina böner för mig. Fortsätt att be för varandra också.
Johnny

23 -  29 augusti, På denna Klippa ska jag bygga min kyrka
"Du är Kristus, den levande Gudens Son."  Detta är kärnan i vår tro som Kristi efterföljare.  Ett sätt att upprepa detta är att Kristus är den som över alla andra kan lära oss det mänskliga livets fullhet.  Han lär oss att det enda sättet att för att komma till ett fullt mänskligt liv är att älska Gud med hela vårt hjärta och att älska vår nästa som oss själva.  Gifta par är de stora profeterna i detta, eftersom kärlek är kärnan i deras existens.  Denna kärlek måste arbetas på varje dag.

Kärlek betyder inte bara hur vi känner utan hur vi väljer vad som är bäst för varandra och för äktenskapsrelationen.  Dessa val måste göras varje dag och ofta under många dagar.  Detsamma gäller i familjelivet.  När vi erkänner familjen som den inhemska kyrkan vet vi att kärleken står i centrum.  Och visst, om vi ska bygga en församling är dessa beslut att älska, att göra Kristus närvarande, viktiga.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Fader, hjälp oss att söka de värden
som kommer att ge oss bestående glädje i denna föränderliga värld.
I vår önskan om vad du lovar
gör oss till ett i tanke och hjärta i vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda år
Barmhärtige Gud, genom din stora kärlek till oss
 har du gjort oss till ditt folk.
I din kärlek, ge fred och enighet till oss
i vårt äktenskap och till hela kyrkan.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, öka den helande kraften i din kärlek
inom vårt äktenskaps sakrament.
Vägled och styr våra ansträngningar att behaga dig i allt.
Vi ber detta genom Kristus, vår Herre. Amen.
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilken speciell överraskning kan du ge din fru / make denna vecka som skulle stärka er kärlek? 
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för kristen enhet.  Hur kunde du som par stödja den gruppen den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter