Tjugofemte och tjugosjätte söndagen under året

Kära vänner!
Jag skickar er två veckor av "Bön för äktenskap och familj" den här veckan, eftersom jag hoppas att kunna komma till Donegal på fredag och kommer då att vara borta nästa vecka. Jag ser fram emot att få träffa min familj i ett par dagar eftersom jag inte har varit där på över åtta månader nu.
Jag hoppas att ni kommer att finna det bifogade bönerna och reflektionerna till hjälp för er själva under de kommande två veckorna. Jag kommer att be för er varje dag att Gud ska välsigna er och era familjer samt era vänner och hålla er säkra från all skada. Fortsätt att be för mig och för varandra under denna tid av svårigheter och möjligheter.
Johnny

  2 -26 september, – Guds stora kärlek
 "Varför ser du med onda ögon på att jag är god?"  Det är mycket svårt att tolerera missunnsamma personer, de som glömmer de rikedomar de  själva har och alltid klagar över vad andra har.  Vi kan så lätt bli sådana. Vi har en uppmaning denna vecka att komma i kontakt med alla de goda saker som finns i våra liv och att tacka och prisa Gud och varandra.  Detta är särskilt viktigt för hälsa och tillväxt i varje äktenskapsrelation.  Den största frestelsen i äktenskapet är att ta varandra för givet och på så sätt bli missnöjda. Kritik träder sedan in i relationen och blir destruktiv. Ett par måste vara frikostiga mot varandra och ge regelbunden tid till att räkna sina välsignelser.  Detta är också så viktigt i familjelivet där dragningskraften kan vara mot allt mer materiella ting snarare än en sann uppskattning av den skatt som finns i varje person.  Och församlingar  kan bara byggas genom generositet.     
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Fader, vägled oss som du vägleder skapelsen
enligt din kärleks lag.
Må vi älska varandra och 
nå fullhet i vårt äktenskap
och i det eviga liv som förberetts för oss.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt

Herre, må våra dagliga ansträngningar i att växa i kärlek
vara behagligt för dig.
Må vårt  äktenskaps sakrament  fortsätta att ge oss glädje
och ge ära åt ditt namn.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, hjälp oss genom din vänlighet.
Gör oss starka i vår kärlek till varandra i vårt äktenskap.
Må vi omsätta den kärlek som vi bekänner oss till.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilken speciell gåva kan du ge din fru / make denna vecka?
För andra: Tänk på någon grupp som hjälper svältande människor i världen.  Hur kunde ni som par vara givmilda med den gruppen den här veckan?

 **** 
27 september -  3o ktober,  Sanningens  makt
Jesus sade: " Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike." Detta är märkliga ord sagda av Jesus i denna veckas evangelium.  Vad kan de betyda för oss?  Dessa två grupper av människor var föraktade under Jesu tid och ändå var de mycket öppna för vad han hade att säga.  De visste hur mycket de behövde Gud, och Jesus gav dem hopp om förlåtelse och frälsning.  Vi kan bli så självbelåtna att vi inte ser vårt eget behov av att förändras, och ändå hur mycket måste vi alla släppa taget om, om vi ska följa hans väg i fullständig kärlek.  Så många gifta par är så självbelåtna över deras förhållande och nöjer sig med någon sorts medelmåttighet.  Det är så många människor i våra församlingar som sätter gränserna i våra församlingar att leva ut sin tro så begränsat att det nästan blir obetydligt.  Och i familjelivet kan människor ta varandra så mycket för givet att de  nästan blir som inneboende i samma hus.  Kristus uppmanar oss att än en gång att sikta mot stjärnorna.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du visar din allsmäktiga makt i vårt äktenskap
genom din nåd och förlåtelse.
Fortsätt att fylla oss med dina kärleks .
Hjälp oss att skynda oss mot det eviga liv du lovar
och komma för att dela med oss av ditt rikes glädjeämnen.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Barmhärtighetens Gud accepterar vårt offer av vår kärlek till varandra.
Gör denna kärlek till en källa av välsignelse för oss i vårt äktenskap,
för vår familj, och för alla som vi möter.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, må vårt  äktenskaps sakrament
i vilken vi förkunnar Kristi närvaro
ge oss frälsning, och gör oss till ett med varandra
och med dig i härlighet.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan du växa i frihet och glädje i din sexuella kärlek denna vecka?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för samvetsfångar.  Hur kunde du som ett par stödja den gruppen den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter