Tjugosjunde söndagen under året

Kära vänner!
Jag kunde inte vara i kontakt med er förra veckan, men ni var mycket i mina tankar och böner. Jag hoppas att ni fick båda veckornas bön för ”Bön för äktenskap och familjeliv” som jag sände tillsammans förra veckan och att de har varit till hjälp för er. Jag hade en bra vecka i Donegal med min familj. Det var verkligen trevligt att få träffa dem alla igen efter så många månader. Jag känner mig utvilad nu för de kommande veckorna och månaderna.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan därefter. Som alltid skickar jag det till er med kärlek och med förhoppningen att detta bidrar till ert välbefinnandet i ert äktenskap och familjeliv. Jag håller er i mina böner varje vecka. Tack för att ni bad för mig och för varandra. Gud välsigne er  alltid och alla era nära och kära.
Johnny

4 - 10 oktober, De kommer att respektera min son
" Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon."  Är det inte fantastiskt hur vi så lätt kan ta alla underbara saker i livet för givet?  Resultatet är att livet blir tråkigt, svårt eller förtryckande för så många människor. Det som gör skillnaden i livet är kvaliteten på vår tacksägelse och lovsång till Gud och av varandra.  Denna vecka ber Kristus oss att utveckla denna förmåga på ett speciellt sätt. 
Gör det till en vecka när kritik är förbjudet, särskilt i våra hem och ute i samhället och då vi lämnar vårt eget sätt att vara  och istället säger tack och erkänner varandras godhet.  Detta är inte lätt eftersom vi är så vana vid att kritisera varandra antingen direkt eller genom skvaller. Vi rättfärdigar detta med att säga att vi bara talar sanning!  När vi är på det viset, lever vi inte i vår tro på Kristus, som bara ser allt som är bra i var och en av oss.      
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Fader, din kärlek till oss i vårt äktenskap
överträffar alla våra förhoppningar och önskningar.
Förlåt oss våra brister; håll oss i din frid
och led oss  på vår väg mot frälsningen.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Barmhärtighetens Gud acceptera vår kärleks offergåva till varandra.
Gör vårt äktenskaps sakrament till en källa till välsignelse för oss,
för vår familj, och för alla som vi möter.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, vi erbjuder dig gåvan av vår kärlek i äktenskapet.
Låt vår tjänst i din lydnad  öka vår kärlek
och föra oss till din frälsnings fullkomlighet.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kunde du överraska din fru / make i din kärlek den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för förnyelse av kyrkan.  Hur kunde ni som ett par stödja den gruppen denna vecka?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter