Alla helgons dag 

Kära vänner!
Med detta mejl ser vi fram emot början av november och den underbara chansen  som vi har, under nästa månad, att bli medvetna om de betydande människorna som har gått före oss på livets resa i tro och kärlek. Vi gör detta inte bara för att beundra dem utan också för att bli medvetna om den rikedom som finns hos alla dem som är nära oss i dag i äktenskapet och familjelivet.
 
Jag hoppas att ni kommer att finna det bifogade dokumentet till hjälp för er själva den kommande veckan. Ni kommer att vara i mina böner att Gud ska upplysa er och fylla er med glädje och frid, allt eftersom ni växer i tacksamhet för allt som ni har i varandra. Fortsätt att be för mig och för alla dem som deltar i detta program och för alla gifta par och familjer. Gud välsigne er alltid.
Johnny

1 - 7november , Allhelgonadagen
Jesus sade till sina lärjungar och till folkmassan: "»Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket."   Saligheterna ges till oss som en livets väg för alla oss kristna och för alla de som vill leva livet fullt ut.  Att vara fattig i anden betyder inte att vi tycker att vi inte är bra.  Ibland är det tyvärr på det viset som det förs vidare till oss. 
Det betyder istället att vara i kontakt med det underverk som  handlar om vilka vi är, hur bra vi är, men odkså att veta att allt detta är en gåva, och inte något som vi äger. Vi har så mycket och ändå tar vi det antingen för givet eller så är vi bara medvetna om vad vi inte har.
Denna veckas uppmaning är att se och vara i kontakt med vår rikedom och fyllas med tacksamhet och glädje  över den. Hur viktigt är inte detta för varje gift par om de ska leva sitt äktenskap fullt ut. Det är också mycket viktigt för familjer att glädjas åt varandra.  Våra församlingar är så fulla av människors godhet och  Kristi rikedom. 
Att vara ett helgon är att vara en tacksam person.   
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Kraftens och maktens och evighetens Gud.
Idag vill vi som ett par glädjas åt
varje tid och plats heliga kvinnor och män.
Må deras böner ge oss din förlåtelse och kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, ta emot gåvan av vår kärlek i äktenskapet
som ett tecken på vårt engagemang för helighet.
Må vi alltid vara medvetna om din omsorg om oss
för att hjälpa oss och rädda oss.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, vi prisar din härlighet som återspeglas i helgonen.
Må vi bli fyllda av din kärlek i vårt äktenskap,
och vara förberedda på glädjen i ditt rike.
Vi ber om detta genom Kristus vår Herre.  Amen.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Använder ni beröringens gåva i er allmänna kommunikation?  Hur kunde ni utveckla den sidan hos varandra den här veckan?
För andra: Denna vecka, hur kunde du som ett par uppmuntra dem som arbetar för förnyelse av äktenskapet i kyrkan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter