Fjärde söndagen i advent

Kära vänner!
Det känns inte som om det har gått en hel vecka sedan jag skrev till er senast! Ni har varit i mina böner hela veckan sedan dess och jag hoppas att ni är säkra och välbehållna. Tack gode Gud mår vi alla bra här i Clonard kloster, i Belfast.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och den kommande veckan. Maria är kärnan i denna reflektion och hur hon hjälper oss att förstå hur mycket vi är älskade och efterfrågade av Gud till att leva våra liv av kärlek till fullo, så att vår glädje kan bli fulländad. 
Jag kommer att be för er som alltid under nästa vecka. Jag ber om era förböner för en kvinna som heter Anne. Hon fick en mycket allvarlig diagnos för några dagar sedan där hon fick veta att hon bara har en kort tid kvar att leva. Be för henne och hennes familj som är chockade av denna nyhet. Och vi ber för alla andra som lider under denna advents- och juletid. Gud välsigne er alltid. Tack ska ni ha.
Johnny

20  -  26 december, Maria,  Guds arks förbund
"Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig." Ängeln riktade dessa ord till Maria, Jesu Moder och vår Moder. Men de är också riktade till var och en av oss som har den underbara förmånen att känna Jesus genom vårt dop.  De orden har en mycket speciell betydelse för par som är privilegierade att ha varandra och är  förenade i äktenskapets sakrament. Under denna julvecka, får vi vara medvetna om allt det goda som finns i vår kärleksrelation, och hur otroligt gynnade vi är att ha denna person som vår maka / make. Var också medvetna om det goda i var och ett av dina barn och hur privilegierade du är att ha dem. När vi firar eukaristin under denna vecka, vare sig det är fysiskt eller online, så får vi göra en särskild insats för att visa uppskattning av människorna i våra församlingar. Det är din kärlek som gör Kristus närvarande.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Herre, fyll vårt äktenskaps sakrament med din kärlek.
och såsom du uppenbarade dig för oss,
genom en ängel vid din Sons ankomst i vårt kött,
så led oss som ett par genom hans lidande och död
till äran av hans uppståndelse.
Detta ber om vi genom Kristus vår Herre.  Amen

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, må din Andes kraft
som helgade Maria, din Sons Moder,
göra vår kärlek helig gentemot varandra i vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, när julen närmar sig
låt oss växa i tro och kärlek.
Låt oss fira Kristius, vår Frälsares ankomst,
med stor glädje i vårt äktenskap och vår familj.
Detta ber om vi genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt

För ditt äktenskap: Hur kan ni ordna för att få egentid för er som ett par på juldagen och de andra dagarna kring julhelgen?
För andra: Finns det någon som  ni som ett par bör göra en särskild insats för och  ta kontakt med, i jul?  Hur kan ni göra det?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter