Andra söndagen under året

Kära vänner!
Julen är nu verkligen över och vi går nu in i en kort period av det som kallas ”under året” (anm.på engelska "vanlig tid") . På ett sätt finns det inget ovanligt med den! Snarare är det en tid för oss att inse att Kristus är med oss i allt det vardagliga i vårt dagliga liv och utmaningen är att låta denna vardag omvandlas genom hans närvaro och hans kärlek.
Nästa veckas tema handlar om frågan som lärjungarna ställde till Jesus: "Var bor du?" Svaret finns i våra egna liv - i äktenskapet, i familjen, i det religiösa livet, i prästadömet och i församling. Jag hoppas att ni finner den bifogade reflektionen till hjälp för er själva. Ni kommer att vara i mina böner att Gud må välsigna er med glädje och frid. Tack för era böner för mig och för varandra.
Johnny

17 – 23 januari,  Att svara på Guds kallelse
Lärjungarna frågade Jesus "Var bor du?"  Han svarade " kom och se".  En av de vackraste sanningarna i vår tro finns i det löfte som Jesus gav oss "där två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt ibland dem."  Det är ett svar till oss på den fråga som lärjungarna ställde.  Jesus lever i vårt samhälle med oss på grund av vårt dop.  Han bor i varje gift par på grund av sakramentet de delar. Han bor i varje hem på grund av den kärlek som binder oss till varandra som föräldrar med barn, som systrar och bröder.  Betydelsen av vår församling är att det inte bara är en plats där vi tillber utan deär en verklig närvaro av Kristus i vår värld. Vi kommer bara att se honom på alla dessa speciella platser i den mån vi svarar på hans uppmaning att älska Gud med hela vårt hjärta och att älska varandra som han älskar oss. 
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Himmelen och jordens fader
hör våra böner som ett gift par
och visa oss vägen till fred i världen.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Fader, må vi fira din kärleksgåva
med vördnad och entusiasm.
Må du fortsätta arbetet med Kristi återlösning  
genom vårt  äktenskaps sakrament levt i kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, du ger oss näring varje dag genom dina kärleksgåvor.
Fyll oss med din Ande i vårt äktenskap
och gör oss till ett i frid och kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt kan du överraska din fru / make med din kärlek den här  veckan?
För andra: Finns det någon i ditt liv som du har svårt att lyssna på?  Hur kunde du ändra det förhållande till den personen den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter