Sjätte söndagen under året

Kära vänner!
Jag hoppas att allt går bra för er och för alla era nära och kära. Tack gode Gud för att vi alla mår bra i Clonard. Alla här har nu fått vaccinet och ser fram emot den andra dosen om några veckor. Det är en bra känsla av att åtminstone ha ett visst skydd, samtidigt som man är medveten om behovet av att iaktta alla de vanliga restriktionerna.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Detta är en härlig påminnelse om att det är i vårt vanliga vardagsliv som vi möter vår Gud – eller snarare där vår Gud har planerat att möta oss. Det är en uppmaning att göra allt för att leva för varandra och då kommer vi att växa i helighet. Detta verkar särskilt sant i försöken att stoppa spridningen av Covid-19 genom att observera de olika åtgärder som vi ombeds vidta.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i den kommande veckan. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära och hålla er säkraoch nära hans hjärta. Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

14 - 20 februari,  Jesus,  de utstöttas vän
"Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.” Vi tänker ofta på tro och religion endast i termer av bön.  Det extraordinära med Jesus och hans undervisning, som man ser i detta stycke från Paulus, är att sann religion finns i det vanliga i livet och sann tro är att leva  det i det dagliga livet. Detta gäller särskilt i den dagliga kärleksfullhet som är äktenskapet. Varje par lever ut sin andlighet på det sätt de ömt älskar varandra. I familjelivet är kärlekens kvalitet det som gör människor heliga. I vårt liv tillsammans, i vår församling är vi kallade till andlighet och att vara en gemenskap där vi bryr oss om varandra. Vi behöver bön som en del av det hela både med att växa i styrkan att älska och att hylla kärlekens godhet.  Det är bara genom Guds kraft som vi kan älska som vi borde. 
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
 Gud vår Fader,
du har lovat att förbli för evigt
med dem som gör det som är rätt och rättfärdigt.
Hjälp oss i vårt äktenskap att leva i din närvaro.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, vi erbjuder dig vår kärlek till varandra
genom äktenskapets sakrament i lydnad mot ditt ord.
Rena och förnya oss och led oss till vår eviga belöning i himmelen .
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen

Kväll/Nattbön tillsammans
Herre, du har begåvad oss med liv och kärlek.
Må vi alltid hungra efter allt som är gott
och växa genom vårt äktenskap i  glädjen av vår kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad vill du mest för ditt äktenskap för närvarande? 
Be tillsammans för detta under denna vecka.
För andra: Hur kunde ni som ett par, ge glädje till någon i din familj eller i din församling  den här veckan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter