Sjätte söndagen i fastan

Kära Vänner!
 
När vi nu går in i den sista veckan av fastan, tackar jag Gud för de senaste veckornas kärlek och nåd. Jag tackar er för privilegiet att få vara med er genom den här tiden. Nästa vecka, som vi kallar den heliga veckan, är en mycket speciell vecka där vi alla är inbjudna till att komma i kontakt med den enorma kärlek som Gud har för oss var och en, och som hans familj. Denna kärlek uppenbaras genom Kristi lidande och död för vår frälsning och även genom det löfte om uppståndelse som vi har i Kristi uppståndelse under påsktiden.
 
Jag hoppas att ni kommer att finna det bifogade bidraget till hjälp för er själva och för er familj. När du kommer i kontakt med Guds kärlek till dig blir du mer öppen för undret över er kärlek till varandra för att den kärleken är också en sådan gåva och ett mirakel.
Jag försäkrar er om mina böner för er och för alla som du älskar. Må Gud välsigna er och dem rikligt varje dag och må Gud hålla er och oss alla säkra genom denna tid av pandemi. Fortsätt att be för mig och för varandra.
 
Johnny

 28  mars-3 april Den heliga veckan
 Heliga veckan är den heligaste tiden för oss som Kristi efterföljare. Det är den vecka då fastans botgöring bör utövas på ett speciellt sätt genom att ta tid personligen, som en familj, och i församlingsgemenskapen, att resa med Jesus in i sin död på korset och bortom den.  Etapperna på hans resa är: Palmsöndagen: från att tidigare firas till att nu bli bortglömd; Skärtorsdagen: från att ge sig själv till sina lärjungar i nattvarden till att förnekas av dem; Långfredagen: från att överlämna sig till Guds vilja, till att bli övergiven, även av Gud i döden; Påskafton: från fullständig tomhet i döden till nytt liv. 
Under den heliga veckan reser vi genom alla dessa etapper med Jesus så att han kan ge oss nytt liv och hopp.        
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige, evige Gud, du har gett mänskligheten
Jesus Kristus vår Frälsare som en förebild för ödmjukhet.
Han uppfyllde din vilja genom att bli kött
och ge sitt liv på Korset.
Hjälp oss som ett gift par att vittna om dig
genom att följa hans lidande exempel
och göra oss värdiga att ta del av hans uppståndelse.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Bön under dagen när vi är skilda åt
Fader, må Jesus,din Sons lidande och död,
göra oss välbehagligs inför dig.
Låt oss genom vår kärlek till varandra bli medvetna om din barmhärtighet och kärlek
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, din Sons död ger oss hopp och stärker vår tro.
Må hans uppståndelse ge oss uthållighet i vår kärlek
och leda oss genom vårt äktenskaps sakrament till  frälsning.  
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kunde ni tillbringa lite  mer tid med varandra den här veckan för att minnas och återuppleva  särskilda upplevelser ni har haft i ert äktenskap?
 
För andra: Kan du den här veckan besöka någon som är på boende eller på sjukhus?
 
 
 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter