Andra påsksöndagen

Kära vänner!
Det är underbart att det är den här tiden på året nu, påskens oktav och att få kunna se fram emot de närmaste veckornas firande av vår tro på Kristi uppståndelse och hans verkliga närvaro hos oss. Jag hoppas att ni har haft en bra upplevelse av den heliga veckan och påsktriduum. Det var verkligen magnifikt här i Clonard och mycket inspirerande för vår tro, hopp och kärlek.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Den tar upp ett av huvudtemana under dessa söndagar efter påsk, nämligen freden. Det är en av de stora gåvor som Kristus ger oss genom kraften av hans uppståndelse. Och det är en av de stora gåvorna som han ber oss om, som hans anhängare, att föra till den värld vi lever i. Naturligtvis är äktenskap och familjeliv de två viktigaste platserna där denna gåva kan ges näring och utvecklas och varifrån den sedan sprids  vidare.
Ni kommer att vara i mina böner som vanligt varje dag i veckan som kommer. Må Gud välsigna er med glädje och generositet mot varandra. Och fortsätt att be för mig och för varandra.
 
Johnny
 

11  –  17april  Min  Herre och min Gud
Jesus sade: "Frid var med er.  Så som Fadern sände mig, så sänder jag också er."  Vi känner alla i dag mycket väl till idén om fredsprocesser – i Nordirland, Mellanöstern och så vidare.  Jesus behöver oss för att inleda en fredsprocess med varandra så att vi kan vara hans lärjungar och sanna vittnen till hans uppståndelse.  Vi måste först och främst lägga undan alla massförstörelsevapen som kritik, ilska, kyla, själviskhet etc.  Vi måste i stället för detta, plocka fram dessa egenskaper hos Guds Ande, nämligen kärlek, glädje, frid, tålamod etc.  Den här veckan bör vi öva dessa egenskaper i våra hem som fru och make, som föräldrar och familj. Vi måste också öva dem när vi bygger  upp vår församlingsgemenskap till Guds ära.
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Barmhärtighetens Gud, du tvättar bort våra synder i vatten,
du föder oss i Anden,
och återlöser oss i Kristi blod.
När vi firar Kristi uppståndelse öka vår medvetenhet
om dessa välsignelser i vårt äktenskap
och förnya dina gåvor av liv och kärlek inom oss.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Bön under dagen när vi är skilda åt
Kärlekens Gud, genom tron och dopet
Har vi blivit en ny skapelse.
Acceptera gåvan av vår kärlek i äktenskapet till varandra
och för oss till evig glädje.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Kvälls och nattbön tillsammans
 Allsmäktige Gud, vi tackar dig för din kärlek till oss.
Må skönheten och godheten i vårt äktenskaps sakrament
leva för evigt i våra sinnen och hjärtan.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilka är några av de välsignelser ni har upplevt i ert liv tillsammans?  Dela det med varandra den här veckan.
För andra: Ta reda på om det finns någon grupp som arbetar för fred.  Hur kan ni som ett par hjälpa den, den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter