Femtonde söndagen under året

Kära vänner!
Bifogat hittar du mitt bidrag för parbönen och nyhetsbrevet för nästa söndag och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva i er kärlek till varandra och i ert liv i tro. Utmaningen i Guds Ord är att titta på de gränser vi sätter, antingen medvetet eller på annat sätt, för att leva ut de stora gåvor vi har fått av Gud för vår egen lycka och för det goda i världen omkring oss i familj och samhälle.
 
Ni kommer att vara i mina böner som alltid under denna tid. Jag tackar Gud för er och ber Gud välsigna er och alla de ni älskar. Må Gud hålla oss alla säkra under denna tid när alla försöker återgå till ett mer normalt liv, men ändå är viruset fortfarande med oss!! Tack för era böner för mig. Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

11 juli  –  17 juli,  Den missionerande kyrkan
"Så de gav sig iväg för att predika omvändelse." Det finns många märkliga motsägelser i vår värld i dag.  En av dem är att så många av oss har förlorat en syndakänsla och ändå är ondskans kraft aldrig så uppenbar.  Kanske är detta en reaktion på det förflutna där synd verkade finnas i allt.  En av de största synderna för de flesta av oss är att nöja sig med så lite, när så mycket erbjuds. Detta händer när ett par nöjer sig med medelmåttighet snarare än en känsla av äventyr i sitt äktenskap; när en familj nöjer sig med samexistens snarare än kärlek; när en församling nöjer sig med plikten i stället för att bygga en verklig trosgemenskap.  Vi kanske inte kan göra mycket åt den allmänna ondskan som finns i världen, men vi kan göra mycket åt vår egen inställning om våra gränser och detta kommer i sin tur att påverka den värld vi lever i.  
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader, ditt sanningens ljus
vägleder oss  på Kristi väg.
Må vi som följer honom i våra äktenskap
förkasta det som strider mot evangeliet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Bön under dagen, när vi är skilda åt
Herre, acceptera oss som gåvor från din kyrka.
Må vårt äktenskaps sakrament
hjälpa oss att växa i helighet och tro.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
Kvälls-/nattbön tillsammans

Kvälls-och nattbön tillsammans
Herre, genom att vi delar ditt kärleksmysterie
genom vår kärlek i äktenskapet,
låt din frälsande kärlek växa inom oss och göra det möjligt för oss
att föra din kärlek till världen omkring oss.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Disussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt ser du att ni har nöjt dig med mindre än vad som är möjligt i ditt äktenskap?  Dela det här med varandra den här veckan.
För andra: På vilka sätt kan ni som par hjälpa kyrkans missionsarbete den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter