Tjugofjärde och tjugofemte söndagen under året

Kära vänner!
 
Jag skickar två delar av bönen för äktenskap och familj, den här veckan eftersom jag kommer att vara i Donegal från denna fredag till söndag nästa vecka. Jag ser fram emot den tiden med min familj och att få en bra vila, och massor av Donegals friska luft och solsken – solen skiner alltid i Donegal!!
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag eftersom det är en del av mitt liv som inte går på semester! I mina böner tackar jag Gud för er och privilegiet att få vara i kontakt med er. Jag ber Gud att fortsätter att välsigna er och alla de ni älskar och skyddar er alla från skada genom denna tid av den pågående pandemin. Be för mig och för varandra. Tack.
 
Johnny

12 –  18 september, Korsets triumf
Jesus sade: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig." I denna enda mening som Jesus uttalar, finns det två saker som de flesta av oss inte vill göra. Vår värld lär oss att "vara dig själv". Jesus lär oss att ge upp oss själva. Det betyder inte att vi ska slå ner på oss själva, utan istället att släppa taget om vår egen betydelse och hitta vårt sanna jag i att vara älskad och älska. Sedan säger han åt oss att ta upp korset. Omedelbart tänker vi på lidande.  Många av oss har lidande i våra liv och det kan verkligen vara vårt kors. Men ännu viktigare är att korset vi måste ta upp, är konsekvenserna av att sätta andra först i vår kärlek.  Korset är att flytta ut ur vår egen lilla värld av självbekymmer och leva för andra i vårt äktenskap, vår familj och vårt samhälle.          
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud, vår Fader, din ende Son accepterade döden på korset
i lydnad mot dig, för mänsklighetens frälsning skull.
Vi som ett par erkänner korset mysterie på jorden.
Må vi få återlösningens gåva i himlen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Kärlekens Gud, vi prisar dig för kärlekens gåva,
som vi delar genom vårt äktenskaps sakrament.
Acceptera de ansträngningar vi gör för att växa i vår kärlek
och gör oss värdiga det eviga livet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre Jesus Kristus,
Du har gett ditt liv för att vi ska kunna uppleva kärleken.
Fyll vårt äktenskap med mildhet och frid.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Diskussions- och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Dela era förhoppningar och drömmar för ert äktenskap med varandra.
För andra: Be för någon som du vet lider just nu, som ett par
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::

19 - 25 september,  Kristus, Guds Son
Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig."  Den som sade att religion är folkets opium läser uppenbarligen aldrig evangelierna, för om opium var nästan lika svårt att ta som några av de saker som Jesus sade skulle det vara mycket få människor som tog det!  Ändå är sanningen den att bara hans sätt fungerar. Vi vill alla vara först på så många olika sätt. Vi kan se människor i alla livets sfärer gå runt uppblåsta av sin egen självbetydelse, och ofta hacka ner på andra för att bevara sin egen situation. Detta är motsatsen till Jesu väg och sätt att vara, och kan aldrig leda till varaktig lycka. Den här veckan är vi återigen inbjudna till att öva på att sätta andra människor i första rummet, särskilt i vårt äktenskap, familjer och i samhället och känna den glädje som detta ger.          
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader du vägleder oss när du vägleder skapelsen, enligt din kärleks lag.
Må vi som par älska varandra och bli fullkomliga genom dig,
i det eviga liv som förberetts för oss.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre må gåvan av vårt äktenskap som vi erbjuder dig,
för att visa vår tro och vår kärlek, vara tilltalande för dig.
Genom att leva genom vårt sakrament,
må vi vara mer förenade med Kristus, din Son.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, hjälp oss genom din godhet.
Gör oss starka i vår kärlek och våra äktenskapsåtagande.
Må vi omsätta det frälsande mysteriet av din kärlek i handling.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Diskussions- och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt kan du överraska din fru / make i din kärlek den här veckan?
 
För andra: Be som ett par för barn och ungdomar denna vecka så att de kan hitta Kristi närvaro i sina liv när de växer upp.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter