Tjugosjätte söndagen under året

Kära vänner!
Det känns bra att skriva till er igen i dag. Jag missade den kontakten i tisdags när jag njöt av ledigheten i Donegal. Det var fantastiskt att vara med min familj i tio dagar och kunna umgås med dem. Ni var i mina böner varje dag när jag tackade Gud för privilegiet att känna er och jag bad Gud att fortsätta välsigna er och alla era nära och kära, och hålla er säkra genom denna tid under den pågående pandemin.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för alla viktiga relationer i era liv, särskilt i äktenskapets livsviktiga förhållande. Jag kommer att be för er, och med er under den kommande veckan så att Gud kan inspirera oss alla till den glädje som är hans önskan för oss. Be för mig och för alla dem som är inblandade på något sätt i denna bön. Tack.
Johnny

26 september  –  2 oktober,  Guds Ande i världen
Jesus sade till sina lärjungar: "Den som inte är emot oss är för oss."  En av frestelserna för oss som människor är att försöka kontrollera allt. Vi gör det i våra nära relationer i äktenskapet och familjelivet, och vi gör det i samband med vårt trosliv gentemot varandra i församlingen och i kyrkan i allmänhet. Vi försöker att utöva kontroll på dessa områden och sätter gränser för de underbara möjligheter som finns för oss.  Den största svårigheten i vår tro är alltid att våga ge tillbaka kontrollen till Gud och leva som Gud vill att vi ska leva. Detta har enorma konsekvenser för äktenskap och familjeliv på det att guds sätt är kärlek och tillgivenhet, lycka och glädje, frid och förlåtelse. Det har också mycket stora konsekvenser för vår församling, som är kallad att växa på ett sådant sätt att det finns utrymme för alla. 
  Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du visar din allsmäktiga kraft
i din barmhärtighet och förlåtelse.
Fortsätt att fylla oss, som ett gift par, med dina kärleksgåvor.
Hjälp oss att skynda mot det eviga liv du utlovat
och kom för att dela glädjen i ditt rike.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Under dagen, när vi är skilda år
Barmhärtighetens Gud,
Acceptera gåvan av vår kärlek i äktenskapet.
Gör det till en källa, till välsignelse för oss
och för alla som ingår i våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Kvälls-och nattbön tillsammans
Herre, må vårt äktenskaps sakrament
genom vilken vi förkunnar Kristi närvaro
ge oss glädje och frälsning
och göra oss till ett med honom i ära.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Diskussions- och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Tänk på olika sätt att visa din maka / make att du inte tar henne / honom för givet. Omsätta dessa i praktiken den här veckan.
För andra: Tänk på ett inre värde ni har som ett par.  Hur kan ni använda den kvaliteten för andra den här veckan?            

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter