Andra söndagen efter jul

Kära vänner!
 
Ni har varit i mina tankar och böner mycket under den senaste veckan, särskilt under den senaste veckan. Jag hoppas att Ni kan uppleva glädjen och friden under denna juletid. Jag ber att ni ska fortsätta att växa in en medvetenhet om det fantastiska i detta Kristusmysterium, som kommer bland oss och för oss, till nytt liv. Jag njuter av den känslan av förundran under denna tid, tack gode Gud.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Som ni ser är vi på väg mot andra söndagen efter jul. För oss är det bara början av julen som startar med julafton och juldagen och fortsätter till Herrens dopfest den 9:de januari. Det kan vara svårt för oss att upprätthålla detta fokus eftersom vi, liksom samhället omkring oss, kan vilja gå vidare nu och lämna julen bakom oss. Jag hoppas att detta bidrag kommer att hjälpa er att fortsätta låta Kristus följa med er i ert äktenskap och / eller familjeliv.
 
Som alltid kommer ni att vara i mina böner under den kommande veckan. Må  Gud vara med er för att välsigna er med glädje och lycka i er kärlek till varandra och i Herrens kärlek till er själva. Fortsätt att be för mig och för varandra.
 
Johnny

2 –  8 januari,   Kristus, Guds visdom
"Han var i världen och världen kände honom inte."  Det är alltid en källa till sorg och ångest när någon vi älskar berättar för oss att de inte längre tror. Det finns väldigt många skäl till denna förlust av tro och för svårigheten att tro i första hand, men då finns det också många skäl att tro på Kristus och följa hans väg. Det bästa vi kan göra för dem bland oss som har lämnat oss är att  klargöra våra egna skäl för att tro och leva vår tro på ett mycket mer levande sätt.  Hjärtat i vår kristna tro är att Kristus är bland oss och hans närvaro gör allt och alla människor heliga. Vi går alltid på helig mark, särskilt när vi är med våra nära och kära eller med andra människor.  Och detta gäller oavsett om de andra tror eller inte.
   Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Kraftens och livets Gud,
ärad av alla som tror på dig,
fyll världen, och vårt äktenskap, med din härlighet
och visa nationerna  din sannings ljus.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, gör vår kärlek till varandra i äktenskap heligt
genom din Sons ankomst,
som visar oss sanningens väg
och lovar oss livet i ditt rike.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, hör våra böner.
Genom vårt äktenskaps sakrament befria oss från synd
och håll oss trogna ditt ord.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad var början på er kärlek till varandra? Ta er tid att dela med dig av detta under veckan
För andra: Känner du någon för vilken julen har varit svår? Hur kunde ni som par nå ut till dem den här veckan?    
 
 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter