Sjätte söndagen under året

Kära vänner!
 
Det är ett stort nöje för mig att tänka på och be för er varje dag, och varje vecka när jag förbereder detta bidrag och skickar ut det till er. Tack för att ni ber för mig också. Jag ber er att fortsätta göra det eftersom jag behöver era böner och er kärlek.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Utmaningen i detta Guds Ord är att låta oss själva  förstå vårt behov av Gud, inte bara när saker och ting går dåligt, utan också när saker och ting går bra. Det är då Gud ber oss att vara särskilt snälla mot varandra och med dem omkring oss. Det är de tider då vi kan ta varandra för givet och leva utan en anda av äventyr i vår tro, hopp och kärlek.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i denna nya vecka. Må Gud vara med er för att förnya er kärlek till varandra. Må Gud välsigna er och era familjer och alla dem ni älskar och skydda er från all skada. Tack.
 
Johnny

13 - 19 februari,  Vår tillit till Gud
Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: " Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike.  Men ve er, ni rika! Ni har fått ut er tröst." Är inte detta en mycket svår undervisning att acceptera, även när vi vet att den kommer från Jesus? Eftersom det är svårt kan vi tendera att ignorera den och gå vidare.  Uppenbarligen främjar Jesus inte fattigdom. Snarare säger han att när vi är fattiga vet vi att vi är beroende av Gud. När vi har rikedomar litar vi på dem även om vi i verkligheten fortfarande är helt beroende av Gud för allt, inklusive vårt nästa andetag.  Varje människas uppgift är att släppa sin egen betydelse och gå in i den underbara kärleksrelation Gud vill ha med oss. Vi kommer då att använda våra resurser, materiella och andliga, för varandras välbefinnande.
 
Morgonbön, när vi vaknar
Gud, vår Fader,
du har lovat att stanna för alltid
med dem som gör det som är rätt och riktigt.
Hjälp oss att leva vårt äktenskap i din närvaro.
Detta ber vi om  genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, vi tackar dig för vår kärlek till varandra.
Rena och förnya oss i vårt äktenskaps sakrament
och led oss till vår eviga belöning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen

Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, du ger oss underbara gåvor av liv och kärlek.
Må vi alltid hungra efter mer i vårt äktenskap
och aldrig nöja oss med sakerna som de är.
Ge oss generositeten att älska som du älskar oss.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt vill du att din fru / make ska lita mer på dig i ditt äktenskap?  Dela dessa den här veckan med varandra.
För andra: Tänk på något du äger som skulle vara svårt för dig att ge bort.  Till vem kan du ge det den här veckan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter