Andra söndagen i fastan

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den, för parbönen och/eller nyhetsbrevet. Jag hoppas, som alltid, att ni kommer att finna det till hjälp för er själva i ert äktenskap och/eller familjeliv.
 
Detta är ett av mina favoritavsnitt i evangelierna. Det ger oss i kontakt med Petrus glädje och spänning i Kristi närvaro. Han säger till Kristus: "Det är underbart för oss att vara här." Det måste vara syftet med vår tro på Kristus och vår kärlek till varandra – att göra det möjligt för varandra att kunna säga det om vårt äktenskap och familjeliv samt om vår plats i församlingen.
 
När du går igenom den kommande veckan, var säker på mina böner för er. Må Gud välsigna er med generositetens ande för varandra. Må Gud vara med er för att föra er allt närmare varandra och till hjärtat av vår kärleksfulle Gud. Tack för allt ni tillför i mitt liv.
 
Johnny

13  – 19 mars, Herren till vilken vi sätter vår tilltro 
Petrus sade till Jesus: "Mästare, det är underbart för oss att vara här".  När vi samlas för mässan på söndag, hur många av oss kan då säga Petrus ord från våra hjärtan? Ändå har vi rätt att kunna säga dem. Tyvärr så har mässan för många katoliker blivit en börda snarare än en glädje och en källa till entusiasm och energi. Vi måste hjälpa varandra att få den nåden. När vi återvänder hem från mässan på söndag, hur många av oss kan då säga Petrus ord i förhållande till vårt äktenskap och / eller familjeliv?  I bästa fall så säger man att det inte är så dåligt, det är ok, men kan vi säga att det är underbart?  Ändå har vi rätt att kunna säga det. Det krävs mycket arbete för våra relationer i vårt hem, i förhållandet i äktenskapet, familjen, grannsämjan, och för att göra dessa ord möjliga till att ljuda sanningsenligt. Det är särskilt på dessa två platser som trosutövningen äger rum. 
  Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud, vår Fader, hjälp oss att lyssna till din Son.
Upplys oss med ditt ord i vårt äktenskap
så att vi kan hitta vägen till din ära.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, gör oss som ett gift par heliga.
Må vår kärlek till varandra ta bort våra synder
och hjälpa oss att förbereda oss för att fira uppståndelsen.
Detta ber vi om genom Kristus, Vår Herre.   Amen
 
Kvälls- ochnattbön tillsammans
Herre, vi tackar dig för ditt kärleks under.
Ge oss en del av det kommande livet
genom vårt äktenskaps sakrament,
Detta ber vi om genom Kristus, Vår Herre.   Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  Hur kan du ge din fru / make en känsla av förundran och glädje den här veckan?
För andra: Till vem kan du som par ge särskild glädje och lycka den här veckan?   
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter