Tredje söndagen i fastan

Kära vänner!
Jag har i dag svårt att tänka på något annat än på Ukrainas folk som utsätts för den fruktansvärda förödelse som den ryska armén och dess vapen utsätter dem för, timme efter  timme. Må Gud vara med dem för att föra dem genom denna hemska tid. Må Gud vara med president Putin och hans folk för att få dem att totalt ändra sig och få dem att stoppa detta blodbad.

När vi låter Guds Ord göra oss fokuserade på våra egna liv under den kommande veckan kan vi fördjupa vår egen känsla av varandras helighet och av de relationer mellan äktenskap och familjeliv som är viktiga i våra liv. Må Guds Ord hjälpa oss att inse att vi alltid står på helig mark och lever våra liv i vördnad och respekt och ödmjukhet.

Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva. Ni kommer att vara i mina böner varje dag att Guds välsignelse ska vara med er och alla dem ni älskar och ge er frid och glädje. Fortsätt att be.
Johnny

20 – 26 mars, Medkänslans och kärlekens herre
 Gud sade till Mose: "Ta av dig skorna, för den plats där du står, är helig mark." Alla religioner betecknar vissa platser som heliga platser och kräver med rätta en viss grad av vördnad och respekt. För oss själva som katoliker är vår heliga plats kyrkan, där det välsignade sakramentet finns.  Kristus uppenbarelse är att den heligaste platsen av alla, är en annan människas sällskap.
Han sa att vad vi gör mot en av våra minst,a det gör vi mot honom. På grund av Kristus står vi alltid på helig mark och vårt svar måste alltid vara vördnadsfullt och respektfullt.
Detta får mycket långtgående konsekvenser för oss i vår trosutövning. Den intima relationen mellan man och hustru är en helig plats och kräver stor vördnad från oss alla.  På samma sätt är våra hem och familjer samt våra församlingar platser där vi mycket ofta behöver förändra oss.   
  Paret som ber tillsammans håller ihop
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du har lärt oss att övervinna våra synder.
genom bön, fasta och barmhärtighetsverk.
När vi blir avskräckta av vår svaghet,
ge oss förtroende för din kärlek  genom  vårt äktenskap
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre,må vi som så ofta behöver din förlåtelse
vara redo att förlåta varandra,
genom nåden av vårt äktenskaps sakrament.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
  
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre,må vi alltid få din förlåtelse
genom din kärlek och barmhärtighet
och genom din kärlek och barmhärtighet
alltid förenas  i enighet och frid.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Diskussions- och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  Vilka är dina ambitioner för ditt äktenskap?  Dela dem den här veckan, med varandra.
För andra: Känner du någon som är otrygg?  Vad kan du göra för dem den här veckan?   
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter