Fjärde söndagen fastan

Kära vänner!

Den fruktansvärda invasionen av Ukraina fortsätter dag efter dag. De fruktansvärda bilderna av förstörelse och hjärtskärande nöd fortsätter att fylla våra skärmar och våra sinnen och hjärtan, men vår bön fortsätter också varje dag för folket där och för ryssarna att de kommer att ändra sig och stoppa blodbadet.

Bifogat är mitt bidrag för parbönen och/ eller nyhetsbrevet för nästa söndag och veckan efter den. Som alltid, hoppas jag att detta kommer att vara till hjälp för er i era kärleksrelationer i äktenskap och familjeliv och även som en del i kyrkans församlingar. Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan så att Gud kan välsigna er och alla era nära och kära med frid och glädje och, särskilt genom denna tid, med hopp. Be för mig och för varandra. Tack.

Johnny
SENASTE NYHETER

27 mars – 2 april Herren, den som välkomnar syndare
"Den här mannen", sa de, "välkomnar syndare och äter med dem." En av farorna med religionen är att den kan betraktas som för ett gott, och heligt folk. En av de underbara aspekterna av kristendomen, som den upplevs inom vår katolska tradition, är att den är för syndare. Helighet är vårt kall, syndare är vårt tillstånd, och det finns ingen anledning att oroa sig eller vara rädd. Det kan vara svårt för oss att acceptera detta för oss själva och även för andra människor omkring oss, och därför ser vi hur vi själva dömer varandra och ibland också fördömer varandra. Vill vi finna Kristus måste vi lära oss att visa aktning mot de fattiga, de svaga, syndiga och andra och även oss själva och våra egna fel och misslyckanden. Kritik mot varandra har därför ingen del i vårt efterföljande av Kristus att göra, vare sig i våra hem, i våra nära relationer eller i vår församling.
PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fridens fader, vi gläds av ditt Ord,
din Son Jesus Kristus som försonar oss med dig.
Låt oss skynda oss mot påsken såsom ett gift par
med trons iver och kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, vi erbjuder dig gåvan av vår kärlek
vilket ger oss frid och glädje.
Öka vår vördnad för varandra
och må vår kärlek i äktenskapet bringa frälsning till världen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Kvälls- och nattbön tillsammans
Fader, du upplyser alla som kommer till världen.
Fyll våra hjärtan med evangeliets ljus,
så att våra tankar kan behaga dig
och vår kärlek i vårt äktenskaps sakrament vara uppriktig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad irriterar du dig över hos din fru / make? Hur kan du jobba på att komma över det den här veckan?
För andra: Hur kan ni som par hjälpa dem som arbetar för de marginaliserade omkring er?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter