Femte söndagen i fastan

Hej!
Jag är förvånad över hur snabbt fastan går. Vi är nu långt in i den andra halvan av den och på väg mot påsk. Jag tycker att det är en bra tid för mig själv på många sätt och tackar Gud för den här tidens nåd.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Det för oss in i en mycket viktig del av vår tro på Kristus och att leva som han lär. Vi har ingen rätt att döma någon – bara Gud kan göra det. Och vi måste vara människor som förlåter varandra ofta och alltid, precis som Gud förlåter oss. Detta är en av de mest revolutionära delarna av Kristi och kristendomens undervisning och praktik.

Jag hoppas att ni kommer att finna detta bidrag till hjälp för er själva och för er familj. Ni kommer att vara i mina böner varje dag för att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära med frid och medkänsla. Håll mig och varandra i era böner så att vi alla kan finna sätten att leva ut vår tro på Kristus, allt friare och gladare. Tack.
 
Johnny

3 – 9 april,  Herren som tar bort våra synder
Jesus sade till folkmassan: "Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne.” Vi lever i en värld som njuter av andra människors synder, en värld som alltid kämpar för straff och hämnd. På ett mycket verkligt sätt kan vi förstå detta och acceptera det. Ändå har den ingen plats i vårt efterföljande av Kristus.  Evangeliets berättelse om kvinnan som togs på bar gärning, och som enligt lagen skulle stenas till döds, är en underbar uppenbarelse av hur Kristus ser på den person som har syndat. Han tolererar inte hennes handlingar, men med stor mildhet befriar han henne med befallningen att gå och inte synda igen. Detta är den mildhet vi är kallade att utveckla mot varandra samtidigt som vi alltid kommer ihåg att våra egna synder bör hindra oss från att kasta den första stenen.
  PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
 Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när tillsammans när vi vaknar
Fader, hjälp oss att bli som Kristus, din Son,
som älskade världen och dog för vår frälsning.
Inspirera oss i vårt äktenskap genom hans kärlek,
vägled oss genom hans exempel.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Allsmäktige Gud må nåden i vårt äktenskaps sakrament
ta bort synderna hos dessa
som du upplyser med den kristna tron.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Allsmäktige Fader genom din Andes kraft
Låt oss alltid förbli ett med din Son, Jesus Kristus.
Må vår kärlek till varandra i äktenskapet
skina ut för att ge glädje till världen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Disussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  Finns det något i det förflutna som du inte helt har förlåtit hos din fru / make?  Jobba på det den här veckan.
För andra: Finns det något i det förflutna som du behöver förlåta någon annan för i ditt liv?  Jobba på det som ett par den här veckan.   

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter