Femte och sjätte påsksöndagen 

Kära vänner!
 
Den här tiden nästa vecka, tisdagen den 17 maj, kommer jag att vara hemma i Donegal och fira min 80-årsdag med min familj. Det ser jag fram emot. På grund av detta skickar jag er två veckor av parbönen / nyhetsbrevet den här veckan.
 
Jag hoppas att ni kommer att finna dessa till hjälp för er själva och för ert liv i äktenskapet och/eller familjen såväl som för er församlingsgemenskap. De är båda betydelsefulla reflektioner över trons och kärlekens stora gåvor och vårt privilegium att få vara en del av Kristi närvaro i vår värld och hans frälsning av den värld vi lever i.
 
Tack för den inspiration och uppmuntran ni ger mig, och till mitt liv. Ni är med i mina tacksägelseböner varje dag och även i mina förbön när jag tackar Gud för er och ber Gud att välsigna er och alla era nära och kära, rikligt dag för dag. Fortsätt att be för mig och för varandra.
 
Johnny

15 – 21 maj,  Den nya skapelsen
Jesus sade till sina lärjungar: "Jag ger er ett nytt bud: ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.  Det sägs att förtrogenhet föder förakt.  Kanske är förakt ett för starkt ord när vi tillämpar detta uttalande på Jesu befallning; det är mer troligt att det är likgiltighet. Vi hör det och lämnar det.  Men detta bud, om det skulle levas ut av oss, skulle revolutionera världen. Den mest uppenbara platsen för att leva det är i äktenskap och familjeliv. Det fortsätter att finnas alldeles för mycket medelmåttighet i äktenskap och familjerelationer, snarare än Kristi passionerade kärlek. Denna kärlekens kraft ska  också levas i vår trosgemenskap.  Men återigen är medelmåttighet mer smakaen av  vårt samhälle, som vi har, än lycka och glädje. Kristi kärlek, levd av oss, hans efterföljare, känner inga gränser utan är avsedd att nå jordens ändar för att läka mänsklighetens splittringar.
  DE PAR  SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader som ser på oss med kärlek.
Du återlöser oss och gör oss till dina barn i Kristus.
Ge oss som ett gift par, en sann frihet
och för oss till den arvedel du lovat.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när de är skilda åt
Herre Gud, genom vårt äktenskaps sakrament
Delar du med dig av ditt gudomliga liv.
Låt allt vi gör styras av kunskapen om din sanning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls-  och nattbön tillsammans
Barmhärtige Fader må din kärlek till oss
ge oss ett nytt syfte i vår kärlek till varandra
och för oss, genom vårt äktenskap, till ett nytt liv i dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
  
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  Hur kan ni ge varandra större frihet till ert kärleksskapande den här veckan?
För andra: Hur kan ni som par ge hopp och självförtroende till någon den här veckan? 
____________________________

22 -28 maj,  Guds strålande härlighet
Jesus sade till sina lärjungar: " Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er ".  Vi är idag mycket medvetna om alla problem som finns i vår värld och ändå är fred och frid en längtan i varje hjärta.  Som kristna har vi ett stort ansvar att arbeta för fred på alla sätt vi  kan,  i varje situation där det finns krig eller konflikter. Den frid som är Kristi gåva till oss är mycket mer än en frånvaro av krig eller konflikt. Hans frid, som vi också har ett stort ansvar för, handlar om att sprida glädje och lycka i våra hem och samhällen. Det handlar om att öva förlåtelse så att det förflutna alltid lämnas bakom oss. Det handlar om att skapa en atmosfär i våra hem och en gemenskap där varje individ kan känna sig lugn och vara glad över att få vara där.  Det handlar om att låta Kristi närvaro förändra oss i den utsträckning att vi, även mitt i lidande och splittring, kan vara ett folk som ser Guds strålande härlighet.
 
Morgonbön, när vi vaknar
Evige Gud, hjälp oss att fira vår glädje
i Herrens uppståndelse
och att uttrycka den kärleken vi firar
i våra liv som ett gift par
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, acceptera våra böner och vår kärlek.
Gör oss värda din kärlek
och kärleken till varandra i vårt äktenskap
och ge oss din förlåtelse.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Allsmäktig och evigt levande Gud
du återställde oss till livet genom att uppväcka Kristus från döden.
Stärk oss i vår kärlek till varandra
så att vårt äktenskaps sakrament blir till ditt namn till pris och ära.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen

Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  Hur kan du ge en känsla av djup frid till din fru / make den här veckan?
För andra: Vad ska ni som par göra för att uppmuntra till fred mellan individer eller i samhället den här veckan?                      

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter