Artonde söndagen under året

Kära vänner!
Sommaren flyger förbi! Med detta mejl går vi in i augusti! Det verkar som det inte har varit någon tid alls sedan påsk. Jag hoppas att ni har en vilsam och återhämtande tid. För närvarande är jag med i en gemenskap av goda herdessystrar och hjälper dem med några dagars reträtt. Det är en väldigt trevlig tid för mig och jag tror att det är det för dem också.
Ni är i mina böner dessa dagar. Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Återigen är det ett utmanande tema men ett mycket viktigt sådant för oss alla, och särskilt för er som gifta par och familjer. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva i er resa mot varandra och den gåva ni är till varandra.
Jag kommer att be för er varje dag i den kommande veckan som jag alltid gör. Fortsätt att be för mig och för varandra. 
Johnny

31 juli  - 6 augusti, Våra förhärdade hjärtan
Sedan sa han (Jesus)  till dem alla: "Akta er för habegäret! Om en människa har aldrig så mycket pengar, kan hon ändå inte köpa det eviga livet."  Vilket svårt budskap det är för oss att lyssna på i dag, och ändå vilket livsviktigt sådant.  Våra liv styrs mer och mer av behovet av att gå vidare så att vi i allt högre grad får mindre och mindre tid för livets riktigt viktiga saker.  Jesus är mycket tydlig med vad dessa viktiga saker är; det som kan ge oss verklig trygghet. 
Dessa är naturligtvis kärlek till Gud av hela vårt hjärta så att vi kan veta var vi kom ifrån och vart vi är på väg, och kärlek till varandra så att vi kan känna den sanna glädjen att färdas genom detta liv.  Det är vårt budskap om hopp för vår oroliga värld.  Vi måste arbeta på att leva på det viset själva, som Kristi efterföljare. 
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Eviga godhetens Fader
vårt ursprung och guide, var nära oss
och hör bönerna från alla som prisar dig.
Förlåt oss våra synder,
Hjälp oss till ett större liv i vårt äktenskaps sakrament,
och håll oss trygga i din kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt 
Barmhärtige Herre, helga vår kärlek till varandra.
Låt vårt äktenskaps andliga offer
gör oss till en evig gåva till dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, du ger oss det nya livets styrka
genom din Helige Andes kraft.
Beskydda oss som ett gift par med din kärlek
och förbered oss för evig återlösning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad tycker du är svårast att släppa taget om för din frus/makes skull?  Hur ska du jobba med det den här veckan?
För andra: Vad kommer ni som par att ge av era ägodelar till någon i nöd under den kommande veckan?                     

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter