Tjugotredje söndagen under året

Kära vänner!
Ett av de säkraste sätten som gör att vi vet att sommaren nästan är övera är att skolorna börjar!! Mina tankar går till alla er som har barn och unga som går in i ännu ett år av sin utbildning. De befinner sig på olika stadier och årskurser. De befinner sig också i olika stadier av sin egen utveckling. Må Gud vara med var och en av dem för att stärka dem. Må vi vara en del av deras tillväxt i tro på vår Gud som älskar dem och vill följa dem i livet.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag den 23: e söndag under året, och veckan efter den, för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Som alltid är det ett utmanande Guds ord för oss alla. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp och glädje för er själva som par och som familjer. Det kan också hjälpa oss att fokusera på vad vi vill för barnen och ungdomarna just nu. Du kommer att vara i mina böner. Må Gud inspirera er med glädje i er kärlek till varandra och i era ambitioner för er familj. Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

 4 - 10 september, Han ger och ber om allt
Jesus sade till folkmassorna: "Ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger". Ibland verkar Jesu förkunnelse omöjlig att följa, och detta är verkligen en av dem! På grund av denna svårighet ger vissa människor upp medan andra helt enkelt ignorerar det och går sin väg.
När Jesus talar om ägodelar fördömer han dem inte som onda utan uppmanar oss snarare att titta på den negativa effekt som de har på våra hjärtan och liv och på grund av det att sätta dem på sin rätta plats.
Ägodelar äger oss så lätt. Ju mer vi har desto mer av vår energi och uppmärksamhet måste gå till att skydda det vi har. Vi kan bli väldigt självcentrerade och glömma vårt ansvar att ta hand om varandra. Även i våra hem och familjer kan våra ägodelar bli viktigare än de människor vi älskar.  De blir verkligen viktigare än att ta hand om de fattiga i vår värld.
  PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader, du återlöser oss
och gör oss till dina barn i Kristus.
Se på oss, ge oss sann frihet i vårt äktenskap,
och för oss till det arv du har lovat.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Fridens och kärlekens Gud,
må gåvan av vårt äktenskaps sakrament
ge dig sann tillbedjan och gör oss ett med dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, ditt ord ger oss uppmuntran,
din kärlek ger oss mod och styrka.
Må vår kärlek till varandra i äktenskapet
leda oss till att dela ditt liv för alltid.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  Vad kan du att ge upp för att kunna älska din fru /man på ett speciellt sätt, den här veckan ?
För andra: Vad kan ni som par ge bort den här veckan till någon i nöd?                    

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter