Tjugosjätte söndagen under året

Kära vänner!
Varje vecka är detta ett av de mycket speciella ögonblicken för mig, när jag tänker på var och en av er och ber för er. Jag ber för er varje dag men just den här tiden är mer inriktad för mig. Jag tänker att detta bidrag som jag skickar till er kan vara till hjälp för er, i er kärlek till varandra och i ert familjeliv. Det kan också vara till hjälp för att stärka er tro på Kristus som uppstått från de döda och som lever bland oss och med er. Inget kunde vara mer speciellt än så. Tack.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag, 26:e söndagen under året, och för veckan efter den. Jag hoppas att det blir en källa till glädje och hopp för er när ni arbetar på er kärlek och er tro på Jesus Kristus. Jag kommer att be för er alla dagar i veckan. Må Gud vara med er, genom den Helige Ande, för att föra er närmare varandra och Kristus. Fortsätt att be för mig och för varandra. Må vi alla välsignas med frid.
Johnny

25  september - 1 oktober  Ett vittne för sanningen
"Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. " Dessa Jesu ord talades till fariséerna som var mycket goda människor med ett bra leverne, men som missade poängen. Så här är det också för oss idag eftersom vi också ofta missar poängen med vår tro. Kärnan i vår kristna tro är att Jesus har uppstått från de döda och lever bland oss. Denna kunskap bör ge oss stor energi att leva, stor vördnad för varje människa, stor glädje och frihet i vår kärlek till varandra.  I stället gör vi livet i vår tro till en plikt, en uppgift, en börda, en stor del av tiden. Vi gör detsamma i våra nära relationer mellan äktenskap och familjeliv. Det är dags att fånga Jesu ande och låta vår kärlek lysa ut till den värld vi lever i och till det trossamfund vi är en del av.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du visar din allsmäktiga kraft
i din barmhärtighet och förlåtelse.
Fortsätt att fylla oss, som ett gift par, med dina kärleksgåvor.
Hjälp oss att skynda  mot det eviga liv du lovar
och komma för att ta del av glädjen i ditt rike.
Vi ber om detta genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Barmhärtighetens Gud tar emot gåvan av vår kärlek i äktenskapet.
Hjälp oss att växa i vår kärlek varje dag
och gör det till en källa till välsignelse för oss och alla som vi möter.
Vi ber om detta genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Fader, må våra ansträngningar att dagligen älska i vårt äktenskaps sakrament,
där vi förkunnar Kristi död och uppståndelse,
ge oss frälsning och gör oss till ett med honom i härlighet.
Vi ber om detta genom Kristus, vår Herre.  Amen.
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilka är 3 av din frus / mans bästa egenskaper för närvarande? Hur kunde du berätta för henne/honom den här veckan?
För andra: Välj en person som står dig nära i ditt liv. Hur ska ni som par bejaka den personens godhet den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter