Tjugoåttonde söndagen under året

Kära vänner! 
Ni är väldigt mycket i mina tankar och böner när vi nu har gått in i oktober månad. Jag ber att det ska bli en välsignad månad för er och för alla era nära och kära. Som katoliker, tänker vi på det som rosenkransens månad. Varje dag ber jag för er, särskilt i rosenkransen. Jag skulle rekommendera denna hängivenhet mycket högt.
Mitt bidrag den här veckan finns i mitt bidrag för nästa söndag, den28: e söndagen under året, och för veckan efter detta. I huvudtemat för denna, har tacksamheten en avgörande betydelse i vår relation till Gud och naturligtvis till varandra i äktenskapet och familjelivet. Jag tackar Gud för er och för allt som er kärlek ger till den värld vi lever i och till kyrkans liv idag. Jag ber att er kärlek ska växa sig starkare under den kommande veckan och att er känsla av tacksamhet för allt ni har och varandra, ska växa – och uttryckas! Må Gud välsigna oss alla under den kommande veckan.
Johnny

9 - 15 oktober  Tacksägelse
Jesus sade: "Blev inte alla tio rena?  De andra nio, var är de? Det verkar som om ingen har kommit tillbaka för att prisa Gud, utom denna utlänning".  En av de värsta upplevelserna i det mänskliga livet är att bli tagen för givet – och det är också en av de vanligaste. Det reducerar oss till att vara föremål för att tjäna andra och kan lätt leda till förbittring. 
De som lider mest av otacksamhet är trots allt de som är otacksamma.  De blir väldigt självcentrerade och tappar gradvis kontakten med livets förunderlighet. De kan inte se blommans skönhet eller höra fåglarnas underbara sång. De märker inte att solen skiner eller uppskattar storheten i årstidernas växlingar och storheten i den värld vi lever i.  De saknar den verkliga upplevelsen av att vara älskade. De är levande döda. Vakna till liv genom tacksamhet!
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Herre, vår hjälp och vägvisare,
gör din kärlek till grunden för våra liv.
Låt vår kärlek till dig uttrycka sig genom vår iver
 att göra gott för andra som ett gift par.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, ta emot bönerna och gåvorna
vi erbjuder dig i tro och kärlek.
Låt vårt äktenskaps åtagande föra oss till din ära.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Allsmäktige Fader, din kärlek till oss
som lever som ett par i äktenskapets sakrament
överträffar alla våra förhoppningar och drömmar.
Må vår kärlek till varandra ge oss en del i ditt liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
  
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt tar du din fru / man för givet?  Hur kommer du att ändra på det den här veckan?
 För andra:  Tänk på en eller två personer som har gett dig mycket i ditt liv.  Hur kan du tacka dem den här veckan?                    
 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter