Tjugonionde söndagen under året

Kära vänner!
 
Det är med en känsla av glädje som jag vänder mina tankar till er igen i kväll. Tack för er trofasthet och kärlek och den goda kraft i vår värld som ni är. Jag bär er varje dag i min bön, både i tacksägelse och i bön om allt du behöver för att växa i kärlek och i tro.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag, den 29:e söndagen under året och för veckan efter den. Temat för detta är bönens stora kraft och att vi måste förändra världen. Det är så många saker som kan komma till oss både i våra egna relationer och i världen omkring oss. Att förlora hjärtat är en av de stora frestelserna som vi kan ha på grund av allt som händer. Jesus lär oss att ständigt be och inte tappa modet för att han är med oss. Jag hoppas att denna reflektion, och bön tillsammans kan hjälpa er att få veta sanningen i hans undervisning.
 
Låt den kommande veckan komma att bli riktigt bra för er och för alla dem ni älskar. Ni kommer att vara i mina böner under veckan. Be för mig och för varandra om hoppets och tillförsiktens gåva. Tack.
 
Johnny

16- 22 oktober, Bönens kraft
"Jesus berättade en liknelse för sina lärjungar om behovet av att ständigt be och aldrig tappa modet."  Det finns så många saker som gör att hjärtat hoppar högt.  I kyrkan finns alla sexövergreppsskandaler; i samhället finns politikers och affärsmäns ekonomiska skandaler, i familjelivet är det ett stort sammanbrott, i församlingarna finns det så många människor som har gett upp, och så fortsätter det, och ändå har vi en kraft som kan föra oss igenom alltihop – bönens kraft.  Bönen ska inte vara en flykt från det allvarliga som finns runt omkring oss.  Vi måste ta itu med allt det, men bönen är en påminnelse om att vi inte behöver möta det på egen hand utan  med Guds närvaro och hjälp.  De två platser där denna bön är mest angelägen är i våra hem så att vårt familjeliv kan växa, och i vår församling så att vi kan bli det folk Gud vill ha, ett folk som är engagerat på hans väg för vår värld.
   PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige och evige Gud, vår källa till kraft och inspiration,
ge oss styrka i vår kärlek i äktenskapet,
och glädje i att tjäna dig som Kristi efterföljare.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre Gud, må gåvan av vår kärlek till varandra i äktenskapet
ge oss din kärlek och förlåtelse,
och ge oss frihet att tjäna dig med våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans

Kärleksfulle Fader, må din Helige Ande hjälpa oss,
att förbli trofasta mot dig och mot äktenskapets sakrament
och lära oss det eviga livets väg.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Frågor till Handling för veckan
För ditt äktenskap:  På vilka sätt kan du lyssna bättre på din frus/mans behov den här veckan?
För andra:  Hur kan du avsätta en särskild tid för bön, personligen och som familj, varje dag den här veckan?                  

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter