Trettioförsta söndagen under året

Kära vänner!
Bifogat hittar ni mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag - 31 söndagen under åre, och för veckan efter den. Detta är en av mina favoritläsningar från evangelierna eftersom det mycket tydligt uttrycker hur Jesus är på sidan av dem som alla andra undviker eller fördömer.
Det finns så mycket frihet att finna i hans ord och en  så stor kallelse att vara som han var gentemot varandra och mot alla dem som utgör våra liv.
Jag hoppas att ni kommer att tycka att det är till hjälp för era kärleksrelationer i äktenskapet och i familjelivet. Jag ber att hans ord, som hörs i hela kyrkan i helgen, ska hjälpa till att förnya vår hängivenhet till Kristi sätt att leva.
Ni är i mina böner varje dag. Vilket privilegium det är för mig. Jag försöker att aldrig ta det för givet. Tack för er stora gåva till oss alla i kyrkan. Och jag tackar Gud för den stora gåva som vi som kyrka är, till den värld som vi lever i, när vi försöker växa i kärlek och i Kristi glädje. Be för mig och be för alla dem som använder detta program för veckovis reflektion och bön. Tack.
Johnny

30 oktober - 5 november,  Medkänslans Herre
 De klagade alla när de såg vad som hände. "Han (Jesus) har tagit in hos en syndare", sa de.  Ett av de vackra dragen i evangelierna är att Jesus inte hade några problem med vad vi skulle kalla syndare. Han tolererade inte vad de gjorde, men han hade stor medkänsla för dem.
Den andra sidan av detta var att han hade mycket svårt med självgoda människor, och ch det har han fortfarande!
Han fann det nästan omöjligt att nå fram till dem med de goda nyheterna om Guds ovillkorliga kärlek till varje person, för om de hade varit Gud skulle de inte vara på det sättet, så när vi kämpar för att leva ut vår tro genom de olika relationerna i våra liv, måste vi vara redo för misslyckande och vara milda mot oss själva.  Vi måste också vara väldigt försiktiga hur vi beter oss mot varandra och istället vara en källa till uppmuntran  snarare än att slå ner på varandra genom att kritisera.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Maktens och barmhärtighetens Gud, bara med din hjälp
kan vi tjäna dig på ett passande sätt och ge dig pris och ära.
Låt oss leva efter den tro vi bekänner oss till genom äktenskapets sakrament
och lita på ditt löfte om evigt liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är sklda åt
Barmhärtighetens Gud, vi tackar dig för din kärlek.
Hjälp oss att älska varandra mer fullständigt i vårt äktenskap
och att förlåta varandra mer frikostigt.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, du ger oss nytt hopp varje dag.
Må kraften i din kärlek i vårt äktenskap
fortsätta sitt frälsande arbete bland oss
och föra oss till den eviga glädje du lovar.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  På vilka sätt kan du överraska din fru / make i din kärlek den här veckan?
För andra: Till vem kan ni som par visa särskild vänlighet den här veckan?                    

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter