Trettioandra söndagen under året

Kära vänner!
 
Det är bra att vara i början av november. Den här månaden har vi möjlighet att på speciella sätt komma ihåg alla våra nära och kära som har gått före oss. Vi minns dem och firar dem, inte som döda, utan som levande med Gud och i gemenskap med oss. Det kommer att finnas sorg i många av våra minnen. Men det kommer också att finnas tacksamhet och tillgivenhet, och det kan finnas en förnyad känsla av förundran över vår tros gåva genom vilken vi kan få veta något om det eviga livets mysterium.
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för den 32:e söndagen under året och för veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att tycka att det är till hjälp och uppmuntrande. Som alltid kommer ni att vara i mina böner varje dag. Var vänliga och håll mig i era. Be för alla dem som följer detta program för reflektion och bön. Gud välsigne er alltid.
 
Johnny
 
PS Bifogat är också en liten stycke som jag stötte på nyligen som ni kanske tycker är till hjälp.  

6 - 12november  Vår  källa till hopp
Jesus sade: " Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande.« En av de riktigt vackra aspekterna av vår tro är vår kunskap om att våra nära och kära som har dött lever med Gud och att vi är i gemenskap med dem.  Vi firar detta under november månad på speciella sätt.  Ovanstående uttalande från Kristus är en mycket kraftfull uppenbarelse av denna tro.  Detta uttalande är också en uppmaning till oss idag att komma till liv i vår tro. 
Det är så mycket av det kristna livet som kan vara andelöst och där vi gör vår plikt mot Gud och mot varandra snarare än ett entusiastiskt svar på den extraordinära kärlek som Gud har till oss och som han visar oss varje dag. 

Vi behöver praktisera evigt liv nu genom att gå in i våra liv med lycka och glädje i våra hem och i vår församlingsgemenskap.  Annars lever vi i ett förnekande av vad Kristus säger: "Han är Gud, inte av de döda, utan av de levande."  
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Kraftens och barmhärtighetens Gud,
Beskydda oss, i vårt äktenskaps sakrament, från all skada.
Ge oss andens frihet och hälsa till kropp och själ,
till att göra ditt arbete på jorden.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Barmhärtighetens Gud,
ta emot gåvan av vårt äktenskap
som ett uttalande till världen om vår tro på dig.
Hjälp oss att följa Kristus mer fullständigt
och att växa i vår kärlek till varandra.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, vi tackar dig för din Helige Andes näring.
Utgjut din Ande över vårt äktenskap
och håll oss målmedvetna i din tjänst.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskuskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  Hur kan du göra din sexuella kärlek mer livgivande för din fru / make den här veckan?
För andra: Till vem kan ni som par ge hopp och glädje till den här veckan?                   

***
10 sätt att välsigna ditt äktenskap
1. Gör Gud till prioritet
2. Gör ditt äktenskap till en prioritet
3. Ge komplimang oftare
4. Var tillgiven
5. Håll gnistan i ditt sexliv
6. Kommunicera
7. Håll aldrig hemligheter
8. Dejta
9. Sluta aldrig uppvakta din make
10. Gå aldrig till handgripligheter

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter