Trettiotredje söndagen under året

Kära vänner!
Bifogad hittar du mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för den 33:e söndagen under året och för veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för er familj och samhället runt omkring er.
 
När vi kommer mot slutet av det liturgiska året finns det en varning för människor som talar om världens ände. I tidigare tider kom dessa varningar främst från religiösa människor som reflekterade över krig och revolutioner och mänsklighetens synder.
I dag kommer varningarna främst från forskare som är mycket oroade över klimatförändringarna och varnar för att vi är väldigt nära att världen som vi känner den, kommer till sin ände. Vi måste verkligen ta hänsyn till alla dessa varningar och agera därefter, för att göra allt vi kan för att bevara skapelsen.
 Trots allt som händer i världen omkring oss är våra relationer med Gud och med varandra fortfarande det viktigaste av allt att värna om.

Ni kommer att vara i mina böner som vanligt varje dag i nästa vecka när jag ber Gud att vara med er och inspirera er till allt större kärlek och engagemang i ert äktenskap och / eller familjeliv. Jag ber er att be för mig också och för alla dem som kommer att använda detta lilla program för reflektion och bön för att växa i tro och kärlek och i hopp. Tack.
 
Johnny

13 - 19 november,  Guds triumf
Jesus sade till sina lärjungar: "När ni får höra om krig och oroligheter, så tappa inte besinningen." Då och då kommer någon med domedagsprofetior om världens ände, och det finns alltid människor som kommer att tro på dem. Men det är inte vår väg som Kristi efterföljare. Vår uppgift är att förvandla världen genom kärlekens kraft. Det finns många situationer i vår värld som vi inte direkt kan påverka annat än genom bön och genom att utöva vår makt att rösta för fred och människors rättigheter. 
Det finns situationer i världen som vi kan  påverka direkt, och det är framför allt där vi lever ut vår tro på Kristus. De nära relationerna i äktenskap och familjeliv måste vara så bra som vi kan göra dem och det är inom vår kontroll. Det trossamfund vi tillhör är en plats där vi kan göra skillnad genom att engagera oss i omvärldens behov.  
 
Morgonbön, när vi vaknar
Fader till allt som är gott
håll oss trofasta i att tjäna dig genom vårt äktenskap,
därför att tjäna dig är vår bestående glädje.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre Gud må gåvan av vårt äktenskaps sakrament
som vi erbjuder dig igen denna vecka
öka vår kärlek till dig och föra oss till evigt liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Fader, må vi, som ett gift par, växa i kärlek till varandra
genom din Helige Andes kraft, så att alla som utgör våra liv
dras till dig för att lära känna din kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  Vad skulle du helst vilja ha sagt till din fru / make i slutet av ditt liv? Säg det den här veckan.
För andra:  Finns det någon som du behöver försonas med?  Hur kan du göra det den här veckan?       

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter